ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.«Περί της αμελείας του πνεύματος»

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ«Τους τρεις μεγίστους φωστήρας την τρισηλίου θεότητος…», εορτάζει η Εκκλησία μας στις 30 Ιανουαρίου, τα λαμπερά αστέρια, που εφώτισαν όλην την Οικουμένην με το μέλι της διδασκαλίας τους.

Όπως ένα χελιδόνι δεν φέρει την άνοιξιν, κατά την λαϊκήν παροιμίαν, τα τρία όμως αηδόνια του Πνεύματος, δηλαδή οι Τρεις Ιεράρχες, έφεραν την άνοιξιν στις ψυχές μας.

Σήμερα, 27 Ιανουαρίου, εορτάζεται «η ανακομιδή των ιερών λειψάνων» του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και για να τον τιμήσομεν, θα ξετυλίξομεν λίγες πτυχές από το πολύπτυχον έργον Του.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ένας εκ των τριών θεοφωτίστων Οικουμενικών διδασκάλων και παιδαγωγών, είναι ιδιαίτερα επικριτικός στους αμελείς γονείς, που αδιαφορούν για την πολύπλευρον διαπαιδαγώγησιν των τέκνων τους. Θεωρεί ότι πρώτιστον είναι η κτήσις της αρετής και δευτερεύον η κτήσις των γνώσεων.

Η αδιαφορία των γονέων για την πνευματικήν συγκρότησιν των νέων ενεργεί αρνητικά, διότι όλοι οι γονείς φροντίζουν, πως θα εξασφαλίσουν πλούτη στα παιδιά τους και όχι πνευματικές αξίες. Δυστυχώς τρεις έρωτες επικρατούν στην εποχήν μας, του χρήματος, της δόξας και της σάρκας, αντιθέτως έπρεπε να είναι πλούσια σε ευλάβεια, μάθησιν, αρετήν και φρόνησιν.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, ανεδείχθην μέγας Εκκλησιαστικός συγγραφέας. Το συγγραφικόν Του έργον είναι ογκωδέστατον, 18 τόμους κατέχει στην Πατρολογία Graeca του Meigne. Αποτελείται από ομιλίες, πραγματείες, επιστολές.

Θεωρείται ο θεμελιωτής της Χριστιανικής Παιδαγωγικής, η οποία έχει διαχρονικόν και επίκαιρον χαρακτήρα.

Εκφωνούσε ωραίους θρησκευτικούς και διδακτικούς λόγους και ένας εξ αυτών, για τον οποίον θα μιλήσουμε είναι: «Περί της αγωγής των  παιδιών» ή « Περί της αμελείας του πνεύματος».

Τον πνευματικόν αυτόν κήπον θα επισκεφθούμε, για να κόψομεν λίγα ευωδιαστά λουλούδια από την σοφίαν Του, σχετικά με την αγωγήν των νέων.

Απευθύνεται στους γονείς και τους ερωτά:

«Δεν αποτελούμεθα από δύο ουσίας, ψυχήν και σώμα; Διατί λοιπόν δεν φροντίζομεν και τα δύο εξίσου;»

Το μεν σώμα, με κάθε τρόπον προσπαθούμε να το θεραπεύσομε με τους ιατρούς, δίδοντας χρήματα και εμείς με πολλήν φροντίδα το περιποιούμεθα. Με πολυτελή φορέματα το ενδύομεν, τροφήν του παρέχουμε και πολλάκις υπέρ το πρέπον. Θυσιαζόμαστε για το σώμα, το οποίον κατ’ ουσίαν είναι κατώτερον από την ψυχήν.

Σκέψου, λοιπόν άνθρωπε, ποίον εκ των δύο υπερτερεί; Η ψυχή ή το σώμα; Αν θέλεις να δεις την διαφοράν, σκέψου ότι το σώμα, τίποτε δεν αξίζει, όταν αναχωρήσει η ψυχή, την οποίαν καταφρόνησες. Δεν της πρόσφερες, ούτε από τις Θείες Γραφές κάποιαν παραίνεσιν και η ψυχή, όταν αμαρτάνει, αρρωσταίνει.

Διατί λοιπόν προνοούμεν για το ορατόν σώμα και όχι για την αόρατον και ασώματον  ψυχήν; Η επιμέλεια αυτής είναι και εύκολος και ανέξοδος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος συμπληρώνει: «Ουκ επ’ άρτω, μόνον ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ εν παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού» (Ματθ. δ΄ 4). Δηλ. Ο άνθρωπος δεν ζεί μόνον με τις φυσικές τροφές, αλλά με τα λόγια του Ευαγγελίου.

Η αγωγή, συνεχίζει ο μεγάλος Παιδαγωγός, ομοιάζει με οικοδομή, που θεμελιώνεται και κτίζεται κατά την παιδικήν και εφηβικήν ηλικίαν και οι γονείς είναι οι φυσικοί παιδαγωγοί.

Στους γονείς έλεγεν: «Δώστε το καλό παράδειγμα. Μην ξεχνάτε, ότι τα παιδιά σας είναι εικόνες Θεού, τρυφερές υπάρξεις, κάθε ενέργειά σας έχει αντίκτυπον στην ψυχήν τους». Θεμέλιο της αγωγής είναι «το ποιήσαι και διδάξαι». Πρώτα ο γονιός θα πράξει το καλόν έργον και ύστερα θα διδάξει.

Στην σχολικήν ζωήν, πρωτεύοντα ρόλον παίζει η προσωπικότητα του διδασκάλου, αυτός εμπνέει, προσελκύει, πείθει. Δυστυχώς στην εποχή μας, ούτε ο δάσκαλος μπορεί να εμπνεύσει, διότι έπαψαν οι Τρεις Ιεράρχες να είναι πρότυπα ζωής. Αυτοί που μας ανέδειξαν πρωτοπόρους του γίνεσθαι και του δημιουργείν, τους απομακρύναμε από τα σχολεία και γίναμε ουραγοί, ξένων προτύπων, που δεν φωτίζουν τις ψυχές τω παιδιών. Ας προσπαθήσομεν λοιπόν να κρατήσομεν  εμείς τον ανεκτίμητον θησαυρόν των Πατέρων μας, την Ελληνορθόδοξον Παράδοσιν.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες και γονείς, Αγαπητά μου παιδιά, αν θέλετε να τιμήσετε του Μεγάλους Πατέρας της Εκκλησίας, μιμηθείτε την ζωήν τους, είναι πρότυπα χριστιανών μητέρων…

Σας εύχομαι να φωτίζεσθε  από το φως τους, για να φωτίσετε την εποχήν μας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΎΕΙ.

Μαρία Τσακανίκα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *