Δήμος Νίκαιας – Ρέντη: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΙΤΗ 29-8-2017 και ώρα 20.30 μ.μ.

 1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗΕνημέρωση και συζήτηση για την λειτουργία του Κοινού Νεκροταφείου Σχιστού.

 

 1. Έγκριση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Εσωτερικών Χώρων Κοινής Χρήσης στα  Ο.Τ. Κατοικίας μεταξύ των οδών Κύπρου – Ηλιουπόλεως – Αμυραδάκη – Αμερικανίδων Κυριών»,  προϋπολογισμού 275.537,46  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

 1. Έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού (συνοπτικός διαγωνισμός) για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», προϋπολογισμού 29.334,68 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

 

 1. Έγκριση παράτασης της με αρ. 47664/14-09-2016 σύμβασης σχετικά με την τακτική συντήρηση (services) και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε εξωτερικά συνεργεία, για την κατηγορία 10 «Συντήρηση – επισκευή όλων των τύπων αναλογικών και ψηφιακών συσκευών ταχογράφων όλων των οχημάτων» διάρκειας πέντε (5) μηνών ή έως εξαντλήσεως του υπολοίπου της συμβατικής αξίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του προαναφερθέντος διαστήματος, με έναρξη την 14η/09/2017.

 

 1. Προσδιορισμός της αξίας δύο προσκυρωτέων τμημάτων συνολικού εμβαδού 46,15 τ.μ., στην ιδιοκτησία με Κτηματολογικό Αριθμό (ΚΑ) 061149 και Κτηματολογικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050040330003/0/0 στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ.14, στο Ο.Τ. 245 στην περιοχή «Ελαιώνα», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των διδάκτρων των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2017, με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου διάρκειας ενός (1) έτους,  ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2017, με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου διάρκειας ενός (1) έτους,  ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού.

 

 1. Αποδέσμευση ποσών από τους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α 20.6671.0001 «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 και του αντίστοιχου Κ.Α. του υπό σύνταξη προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο, είδη ζαχαροπλαστικής – αρτοποιίας), καφέ – αφεψημάτων – ποτών για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,  ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 241.730,86, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 24%.

 

 1. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου, οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

 

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  ΜΑΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *