Δήμος Νίκαιας – Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  12η ΤΑΚΤΙΚΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα διεξαχθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

 

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έτους 2018.

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» που αφορά την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 23/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με θέμα: Τροποποίηση της με αριθ. 12/2018 (ΑΔΑ: 7Δ1ΑΟΚ67-78Ω) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Γ΄ Ηλικίας & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

 

 1. Έγκριση της απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ)».

 

 1. Έγκριση της τροποποιημένης 8/2018 μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2017’’αναδόχου εταιρείας : ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

 

 1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2014», αναδόχου εταιρείας ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Πανόρμου στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την υλοποίηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στις οδούς γύρω από την Πλατεία Μήτσου Παπαρήγα στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Μάλαμα Αφροδίτης για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου στην Δ.Δ.Δ.Υ. για την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος κόστους 1.500,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό συντελεστών ενιαίου ανταποδοτικού τέλους των ακινήτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2019.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των μηνιαίων τελών των (2) δημοτικών χώρων στάθμευσης που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα ΑΓ. Ιωάννη Ρέντη επί των οδών Νάξου 23 & Δημητράτου.

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο. Π. Δ.) του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2018.

 

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα ΜΗΧΑΝΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΘ. ΨΑΡΡΑΣ – ΦΙΛ. ΔΙΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *