Δήμος Νίκαιας – Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 20.30 μ.μ.

στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και των Ζέρβα Ευάγγελου κλπ. (σύνολο 134), σε εκτέλεση της με αρ. 54/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και των Αθανασίου Παναγιώτας κλπ. (σύνολο 156) σε εκτέλεση της με αρ. 55/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και των Κατσίκα Αδαμαντίας κλπ. (σύνολο 18) σε εκτέλεση της με αρ. 98/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας και του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και των Σηφακάκη Ευάγγελου κλπ. (σύνολο 69) σε εκτέλεση της με αρ. 10/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας.

 

  1. Έγκριση της με αρ. 8/4-4-2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» με θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και των Γιαννατσή Μαρίας κλπ. (σύνολο 31), σε εκτέλεση της με αρ. 48/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη , των Ελένης Λουραντάκη κλπ. (σύνολο 8) σε εκτέλεση της με αρ. 11/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και των Μπαρμπαρή Ζωής κλπ. (σύνολο 3) σε εκτέλεση της με αρ. 99/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *