Ευλογημένη Κυριακή, μέρα Κυρίου

καντιώτηςΟ Κύριος κρεμάει ἀπὸ τὰ ἄστρα μιὰ σκάλα καὶ μᾶς λέει· Προχωρεῖτε, ἀνεβαίνετε, γίνετε ἀστροναῦτες τοῦ πνεύματος!

Ἑβδομήντα ἡμέρες διαρκεῖ ἡ περίοδος του Τριωδίου. Ἡ τελευταία θὰ εἶναι τὸ Μέγα Σάββατο, ὅταν ὁ ἱερεὺς σκορπίζοντας δαφνόφυλλα μέσα στὸ ναὸ θὰ λέῃ:

«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν…» (Ψαλμ. 81,8). Ἐμπρός! σαλπίζει τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.

Ἂς ἀνεβοῦμε τὴ σκάλα αὐτή. Τὸ πρῶτο σκαλὶ γράφει ἐπάνω·«Ταπεινωθῆτε»!

«Ἂς ταπεινωθοῦμε, ἂς κλάψουμε, ἂς πενθήσουμε, ἂς γίνουμε ἐλαφροὶ σὰν φτερωτοὶ ἄγγελοι, καὶ τότε θὰ φτάσουμε στὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν, γιὰ νὰ ὑμνοῦμε ἐκεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶνας αἰώνων· Αμήν!»

Αὐγουστίνος Καντιώτης Επίσκοπος Φλωρίνης

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *