Η Αθήνα στην ομορφιά του χιονιού

Μαγικές εικόνες

Έντονες χιονοπτώσεις κάλυψαν την Ακρόπολη και άλλα αρχαία μνημεία στην Αθήνα, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα έλαβε τη βαρύτερη χιονόπτωση της τελευταίας εικοσαετίας.

Το χιόνι είναι κοινό στα βουνά της Ελλάδας και στα βόρεια της χώρας, αλλά πολύ πιο σπάνια στην πρωτεύουσα, φέρνοντας χαρά σε πολλούς

Αθηναίους που εμφανίστηκαν προσεκτικά έξω, τραβώντας φωτογραφίες στα μπαλκόνια τους και στους δρόμους. Έχουμε συγκεντρώσει μερικές μαγικές εικόνες που είναι ένα σπάνιο αλλά όμορφο θέαμα και πρέπει όλοι να δούμε!

αθήνα 1 αθήνα 2 αθήνα 3

 

 

αθήνα 11 αθήνα 12

Ïé åýæùíåò ôçò ÐñïåäñéêÞò ÖñïõñÜò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ÷éïíüðôùóçò óôï Ìíçìåßï ôïõ ¶ãíùóôïõ Óôñáôéþôç, ôçí Ôñßôç 16 Öåâñïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

αθήνα 7αθήνα 8

 

 

 

 

αθήνα 9αθήνα 10

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *