Η Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

ανάληψηΦθάσαμε αισίως, αγαπητοί αναγνώστες, εις την ένδοξον Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία είναι το τέλος όλων των Δεσποτικών εορτών. Καθώς ο Ευαγγελισμός είναι αρχή και κεφάλαιον όλων των εορτών του Δεσπότου Χριστού. Και η Ανάληψη είναι τέλος και συμπέρασμα των αυτών εορτών του Κυρίου. Εκείνη μεν ήτο κατάβασις του Θεού Λόγου από τον Ουρανόν εις την γη, αύτη δε είναι η ανάβασις του αυτού Θεού Λόγου από την γην εις τον Ουρανόν. Εκείνη ήταν το Προοίμιον, αύτη δε ο Επίλογος. (Αγ. Νικόδημος Αγειορίτης).

Ας ευφρανθούμε και εμείς βλέποντες σήμερον την φθαρτή και θνητή φύση μας, η οποία είχε κατακρημνισθεί από τον Παράδεισο, να ανεβαίνει με τον Χριστό άφθαρτη και αθάνατη, μετά μεγάλης δόξας εις τους Ουρανούς. Μας παρακινούν σε αυτό να υμνήσομε και να δοξάσομε τον Κύριον και να εορτάσομε την κοσμοσωτήριον ταύτην πανήγυριν, α) το Ευαγγέλιον, το οποίο περιγράφει το χαρμόσυνο και λυτρωτικό μήνυμα, το οποίο γίνεται πυξίδα στη ζωή μας, β) ο εκ Δαμασκού Ιωάννης, ο εξοχώτατος και ο Ιωσήφ ο των υμνογράφων υμνογραφικώτατος, οι οποίοι έγραψαν τον Κανόνα της Αναλήψεως, ο οποίος ευφραίνει με θεία και πνευματικά νοήματα, διδάσκει με τις δογματικές αλήθειες, αλλά φωτίζει και οικοδομεί τις ψυχές με μια ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα για την ζωή της αιωνιότητος και γ) η αγιογραφία, στην οποία ευαίσθητες και θεοφιλείς καλλιτεχνικές ψυχές, δια των χρωμάτων και των γραμμών, αποτυπώνουν επάνω σε μία επιφάνεια την αγία μορφή του Κυρίου και των Αγγέλων και ο άνθρωπος, που θα την ατενίσει θα αισθανθεί ότι επικοινωνεί μαζί της.

Την μεγαλειώδη σκηνή της Αναλήψεως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς λεπτομερώς, πως ο Κύριος ανήλθε στους Ουρανούς. Αφού οδήγησε τους Μαθητές Του εις την Βηθανία και ενώ συνομιλούσε μαζί τους «επάρας, (αφού εσήκωσε) τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς… και ανεφέρετο εις τους Ουρανούς» (Λουκ.κδ΄50-51) «Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο θεός ημών…» (Απολυτίκιον Αναλήψεως).

Ανελήφθη ο Κύριος για να επιβεβαιώσει την θείαν ιδιότητά Του στους μαθητές του και να τους στηρίξει στο τιτάνιο έργο, που τους ανέθεσε, δηλ. την συνέχιση του σωτηριώδους έργου Του για το ανθρώπινο γένος. Στην εικόνα της Αναλήψεως το «εν δόξη» συμβολίζεται με δύο αγγέλους, οι οποίοι εκφράζουν την θείαν μεγαλειότητα και εξουσίαν του Κυρίου. Οι Άγγελοι εικονίζονται σαλπίζοντας τον ψαλμικόν στίχον «ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος» (Προκείμενον Ψαλμ.46,6). Με την ίδια δόξα, που ανεβαίνει ο Κύριος, με την ίδια δόξα, ας ομιλήσουν οι 318 Πατέρες, που συνέταξαν το Σύμβολο της Πίστεως και να ειπούν «και πάλιν ερχόμενος μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς…». Το γεγονός της Αναλήψεως είναι το ορατό σημείον της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπον. Γιατί αφού πλαστήκαμε από τον Δημιουργό μας «κατ΄ εικόνα» και αντί στο «καθ ομοίωσιν» να ομοιάσομε στον Θεόν, δυστυχώς, ομοιάσαμε τοις «κτήνεσι». Έτσι ο άνθρωπος έγινε χειρότερος των ζώων και ο Θεός για να μας συνετίσει, βάζει δασκάλους τα έντομα «Πορεύθητι προς τον μύρμηγκα και ζήλωσον τας οδούς αυτού» (Παροιμίαις 6,6).

Με την Ανάληψή Του μας έκανε ανώτερους και από τους Αγγέλους και αφού ένωσε τα επίγεια με τα ουράνια, χωρίς να χωρισθεί από κανέναν, αλλά μένοντας ενωμένος με τον πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί σας μέχρι της συντελείας του κόσμου και κανείς δεν θα είναι εναντίον σας. (Κοντάκιον Αναλήψεως σε μετάφραση).

Κάθε Χριστιανός εύχομαι να ζει πνευματικά, να γίνεται κοινωνός της Αναστάσεως και της Αναλήψεως του Κυρίου, ο οποίος είναι πηγή κάθε ευλογίας, ώστε να ευλογήσει και ημάς, όπως ευλόγησε και τους Αποστόλους Του. Γένοιτο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μαρία Τσακανίκα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *