Προτάσεις βελτίωσης του GDPR..για καλύτερη εφαρμογή και διαφάνεια

κορκίδηςΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως στις 24/6/20 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η έκθεση της ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την εφαρμογή του GDPR και υπογραμμίζει ότι πέτυχε να εκπληρώσει τους στόχους ενίσχυσης της προστασίας του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής των προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ. Ωστόσο, επισημαίνονται μερικοί τομείς για μελλοντική βελτίωση, αφού από την αρχή ο κανονισμός ήταν εξαιρετικά περίπλοκος και πολύ δύσκολο να κατανοηθεί, ακόμη και από ειδικούς. Η έκθεση αναγνωρίζει ρητά ότι η εφαρμογή του GDPR είναι δύσκολη ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές ΜμΕ έπρεπε να αγοράσουν υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους για να κατανοήσουν τους κανόνες και να δημιουργήσουν συστήματα συμμόρφωσης με τον GDPR.

Οι οδηγίες συνέβαλαν κυρίως στην κατανόηση των κανόνων, αλλά δεν παρείχαν καμία καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη. Αρκετές εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων παρείχαν πρακτικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του GDPR από επιχειρηματικές δραστηριότητες επεξεργασίας χαμηλού κινδύνου. Στην έκθεση αξιολόγησης η ΕΕ επιμένει ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν και να διαδοθούν, ώστε οι βέλτιστες πρακτικές να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη. Ορισμένες Αρχές Προστασίας Δεδομένων έχουν αναπτύξει πράγματι μια σειρά δραστηριοτήτων για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τον GDPR, μέσω παροχής προτύπων για την επεξεργασία συμβάσεων και αρχείων για δραστηριότητες επεξεργασίας, σεμινάρια και ανοιχτές γραμμές για διαβούλευση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστούν δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του GDPR και πιθανές στοχοθετημένες τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις, ιδίως σχετικά με την υποχρέωση τήρησης αρχείου των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Ο GDPR είναι ένα σημαντικό εργαλείο της ΕΕ με πολύτιμη συμβολή στη διαβεβαίωση των ευρωπαίων πολιτών ότι τα προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται και χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς βλέπουμε την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που απαιτεί νέα οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη αποτελεσματικής ανίχνευσης μολυσματικών επαφών και την ανάγκη εφαρμογής της προστασίας δεδομένων με συνέπεια και με κοινή κατανόηση των κανόνων».

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *