Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Ρέντη της Δευτέρας 20 Μαρτίου 2017 ώρα 20:30

 1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗΈγκριση της με αρ.1/2017 μελέτης με θέμα: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 2017».
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2014», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ».
 3. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Κατασκευή Νέου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2014», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
 4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ΄».
 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού  (584.000,00) ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης της με αρ. 35031/30-6-2016 σύμβασης σχετικά με την προμήθεια μόνιμων μέσων πυρασφάλειας, συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων & ειδών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των κτιρίων, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά από την με αρ. 12965/6-3-2017 γνωμοδότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.
 7. Έγκριση επιχορήγησης ύψους ποσού € (400.000,00) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ» για το έτος 2017.
 8. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη» και καθορισμός θητείας αυτών.
 9. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη (ΔΗΚΕΝΙΡ) και καθορισμός θητείας αυτών.
 10. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή A΄ θμιας Εκπαίδευσης».
 11. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή B΄θμιας Εκπαίδευσης».
 12. Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2017 (σύμφωνα με το Ν. 4456/1-3-2017).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη  Πτυχιούχων Φυσικής  Αγωγής, στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου μας, περιόδου 2017-2018, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (08) μηνών, με ΑΝΤΙΤΙΜΟ».
 14. Έγκριση διοργάνωσης του 13ου Αθλητικού Φεστιβάλ της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη περιόδου 2017 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των διοργανώσεων.
 15. Eπανάληψη μέρους της με αρ. 68/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη με θέμα: «Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων σε οφειλέτες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.»

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *