ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

θεοφάνειαΜετά την εορτήν των Χριστουγέννων, εορτάζομε την Δεσποτικήν εορτήν των Θεοφανείων, στην οποίαν αποκαλύπτονται μεγαλύτερα θαύματα και από το θαύμα της Χριστουγεννιάτικης νύχτας.

Ας πάμε πίσω στην π.Χ. εποχήν, τότε που ο Θεός φανέρωνε πολλές φορές τον εαυτόν Του και το θέλημά Του στον άνθρωπο, δια των προφητών και ο άνθρωπος, ευρίσκετο σε συνεχή κοινωνία με τον Θεόν. Ο μεταπτωτικός όμως άνθρωπος με τις δικές του πνευματικές και διανοητικές δυνάμεις, δεν μπορούσε πλέον να Τον αποκαλύψει.

Ο Θεός όμως της αγάπης, δεν εγκατέλειψεν τον άνθρωπον, φανερωνόταν πολλές φορές σε άνδρες της Π.Δ. για να προετοιμάσουν τον λαόν, για την έλευσιν του Μεσσία.

Στην μ.Χ. εποχήν, ο Θεός δεν ομιλεί δια των προφητών, αλλά ο ίδιος ομιλεί με τους ανθρώπους  και αποκαλύπτεται.

Ο Χριστός, σε ηλικίαν 30 ετών, έρχεται από την Γαλιλαίαν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, να βαπτιστεί από τον Ιωάννην, θέλοντας να γίνει άνθρωπος, ο Θεός, και να φανερωθεί «εν σώματι» τέλειος άνθρωπος και τέλειος Υιός Θεού.

Ο Ιωάννης αρνείται να Τον βαπτίσει, διότι πιστεύει ότι είναι πολύ κατώτερός Του. Ο Χριστός όμως του λέγει: Δικαιοσύνη είναι η εκπλήρωσις των εντολών του Θεού, δηλαδή έπρεπε να βαπτιστεί για εκπληρωθούν οι Γραφές. και ο Κύριος, αφού εβαπτίσθην, εβγήκεν αμέσως από το νερό, ως αναμάρτητος.

Ευθέως άνοιξαν οι ουρανοί και έχομεν πλήρη και τέλειαν αποκάλυψιν της Τριαδικής Θεότητας. Ο ένας Θεός, που απεκαλύφθην στην Π.Δ. είναι ένας κατ’ ουσίαν με τρεις υποστάσεις. Ο Υιός βαπτιζόμενος, το Πνεύμα το Άγιον εν είδει περιστεράς και ο Πατήρ δια της φωνής λέγων: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός».

Στην Βάπτισιν του Χριστού, το Άγιον Πνεύμα παρουσιάστηκεν με μορφήν περιστεράς. επειδή είναι έμβλημα καθαρότητος, συμφωνεί με την γλυκύτητα και τον ειρηνικόν χαρακτήρα της Βασιλείας του Χριστού. (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος).

Την νύχτα εκείνη της Γεννήσεως, χαιρόταν η γη, που είχεν στην αγκαλιά της η Παναγία τον Παντοκράτορα. Ενώ σήμερα χαίρεται και η θάλασσα, γιατί αγιάζονται τα ύδατα.

Στην Π.Δ. είδαμε στον κατακλυσμόν του Νώε, τα νερά να πνίγουν τους ανθρώπους. Ενώ εδώ τα νερά του βαπτίσματος, αγιάζονται. Και ψάλλομεν «τα σύμπαντα σήμερον αγαλλιάσθω, Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη».

Και έγινεν φανερόν στους Ιουδαίους, ότι ο Ιωάννης, δεν ήταν ανώτερος από τον Χριστόν, αλλά πολύ κατώτερός του. Με την βάπτιση ο Χριστός, ελύτρωσεν τον άνθρωπο από την αμαρτίαν και τον ανέβασεν στον ουρανόν. Για τον λόγον αυτόν, ψάλλομεν «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε» Αλληλούϊα. Γι’ αυτό όλοι οι Χριστιανοί, βαπτίζονται, για να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού. Το βάπτισμα αυτό, είναι η αληθινή γέννησίς μας.

Μετά την Βάπτισιν του Ιησού, έπαυσεν πλέον να ισχύει το ατελές και σκιώδες βάπτισμα των Ιουδαίων. Οι τρεις αναδύσεις και  τρεις καταδύσεις στο νερό, σημαίνουν την τριήμερον ταφήν του Χριστού και την Ανάστασίν του. Σε κάθε δε κατάδυσιν αναφέρεται και ένα πρόσωπον της Αγίας Τριάδος.

Με την βάπτισίν Του ο Χριστός, στόλισεν τον άχαρον κόσμον, αγίασεν τις πηγές των υδάτων, φώτισεν τις ψυχές των ανθρώπων. Στην Γέννησή του ο Χριστός εφάνη βρέφος, ενώ στη Βάπτισίν Του, εμφανίζεται τέλειος Άνθρωπος.

Η εορτή της Βαπτίσεως λέγεται και Θεοφάνεια, διότι εφανερώθησαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και Φώτα, διότι ο άνθρωπος φωτίζεται στην αληθινή ζωή.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

Την επομένην ημέραν της Βαπτίσεως, εορτάζεται η Σύναξις του Αγίου Ιωάννου του  Προδρόμου και Βαπτιστού. Η Εκκλησία μας τον υμνεί, σαν Άγγελον, διότι έφερεν το μήνυμα της Βασιλείας των ουρανών. Σαν Απόστολον, διότι εκήρυξεν και ως Μάρτυρα, διότι εθανατώθην διά αποκεφαλισμού.

Ο Πρόδρομος πεθαίνει μαρτυρικά, πριν από τον Σωτήρα, προμηνύοντας, τρόπον τινά, τον μαρτυρικόν θάνατον του Χριστού και γίνεται πάλιν πρόδρομός του στο Άδην.

Ο Ιωάννης θα είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν γεννήθηκε άνθρωπος μεγαλύτερός του στον κόσμον. Ο Άγιος Ιωάννης δεν εβάπτισεν μόνον τον Χριστόν, αλλά αξιώθηκεν να Τον κηρύξει και να Τον δείξει στον κόσμον. Έτσι ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα, θα παραμείνει στους αιώνας, παράδειγμα σε όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθειαν.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, σας εύχομαι το φως της Τριαδικής Θεότητος, που εφανερώθη στην Οικουμένην, δια του βαπτισθέντος Κυρίου μας, να καταυγάζει τις ψυχές πάντων ημών.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μαρία Τσακανίκα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *