Συναυλία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ» συμμετοχή σπουδαστών «ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» του Π.Σ.

Η Έφορεία Καλλιτεχνικού του Πειραϊκού Συνδέσμου συνδιοργάνωσε Συναυλία μαζί με τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ», με την συμμετοχή σπουδαστών του «ΩΔΕΙΟΥ