ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2

Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων

Συνάντηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης θαλάσσιων πόρων πραγματοποιήθηκε, στην Περιφερειακή