Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης με επίκεντρο την περιοχή του λιμανιού

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξειδικευμένων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά, με έμφαση στη περιοχή γύρω από το λιμάνι, αρχίζει

1 2