Γαβρίλης Γεώργιος

Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης με επίκεντρο την περιοχή του λιμανιού

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξειδικευμένων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά, με έμφαση στη περιοχή γύρω από το λιμάνι, αρχίζει

1 2