ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΝΕΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

  Νέο μεικτό συνεργείο που αποτελείται από 10 εργαζομένους, δημιουργήθηκε στον Δήμο Πειραιά το οποίο θα λειτουργεί πιλοτικά για το