λιπάσματα

Ελληνικό Δημόσιο και Δήμος Κερατσινίου Κέρδισαν τη δίκη των ασφαλιστικών για τα Λιπάσματα

Με την υπ’ αριθμό 115/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς απερρίφθη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής που είχε καταθέσει η Εταιρεία