Αλέξιος 3

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ..Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Ἀναστάσεως ΑΛΕΞΙΟΣ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας

    Πρός τόν ἱερό κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί