Πλοίο

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για την πρώτη τοποθέτησή τους σε νησιά της χώρας

  Την πρωτοβουλία για παροχή έκπτωσης 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που πρόκειται να στελεχώσουν τις δομές εκπαίδευσης των

1 2