Έλληνες και ξένοι Ιερείς Στην Πινακοθήκη Πειραιά

Αντιπροσωπεία Μητροπολιτών και Ιερέων, από Πειραιά, Βουλγαρία και Ρουμανία, ξεναγήθηκαν στα μουσεία ελαιογραφιών, γλυπτών Καστριώτη και του Κερκυραίου Σκηνογράφου Πάνου