ΟΧΙ στην επέκταση του ΟΛΠ ΟΧΙ Ναυπηγεία στην Κυνόσουρα

Ο Αντιπεριεφερειάρχης Νήσων Πειραιά κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος συνεκάλεσε σύσκεψη στο γραφείο του Γ.Γ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προκειμένου να προστατευθεί ο αρχαιολογικός

1 2 3