ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “TravelTrails” ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν την ιστοσελίδα TravelTrails: Αποστολές και Εξερευνήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο,

ΧΑΡΤΙΝΑ

ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΑΡΑΣΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τις ακαθαρσίες των σκύλων σε πλατείες, πάρκα και σε άλλους κοινόχρηστους