γιουροκόμερσ

Προστασία ελληνικών εμπορικών σημάτων με την «επωνυμία» Μακεδονία

«Παρέμβαση Β. Κορκίδη, στην Eurocommerce Στο πλαίσιο της συμμετοχής, ως συνδεδεμένου μέλους, του Eμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στο Διοικητικό

1 2