διέκ 1

Σπουδές Θρησκευτικού Τουρισμού – Προσκυνηματικών Περιηγήσεων ανεξάρτητα από ηλικία στην ειδικότητα

Σε μία χώρα με τόσο μεγάλη και σπουδαία παράδοση,  η ειδικότητα Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων έρχεται να προσφέρει διπλά:

1 2