δούνια

Με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα Η αστυνομική διεύθυνση Πειραιά

Τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς και, ιδίως, την έλλειψη επαρκούς αστυνομικής δύναμης

1 2