Επιστολή στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος

Μελέτες για ρέματα και ποτάμια στο Νομό Ηλείας Κύριε Περιφερειάρχα, Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων