Δήμος Ύδρας.Υπόμνημα για τον επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών

Ο Δήμος Ύδρας στέλνει υπόμνημα για τον επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών Το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του,