ΕΡΜΗΣ1

«Ερμής ο Λόγιος» το περιοδικό της Βιέννης Που συνέδεσε τους Έλληνες της διασποράς

Με τον τίτλο «Ερμής ο Λόγιος» ή «Λόγιος Ερμής» ήταν γνωστό το δεκαπενθήμερο φιλολογικό περιοδικό στην ελληνική γλώσσα που εκδιδόταν

Δήμος Πειραιά

Δήμος Πειραιά: Δημοτικό Συμβούλιο ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΏΡΑ 4ΜΜ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον Αναπτυξιακό Οργανισμό

1 2