Δήμος Πειραιά

Δήμος Πειραιά.Όχι στο κλείσιμο του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Τζανείου Νοσοκομείου

Κοινή ανακοίνωση δημοτικών παρατάξεων «Πειραιάς Νικητής» και «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» «Με κατάπληξη, απορία αλλά και δυσφορία πληροφορηθήκαμε την απόφαση του