Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της συνολικής έκτασης του Πειραιά

Δήλωση κ. Γιάννη Βουτσινά Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Η δέσμευση των αρχαιολογικών χώρων μόνο ζημιά έκανε στις επιχειρήσεις, αφού καμία

1 141 142 143 144 145 146