ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ελεύθερη Άποψη..ΑΝΟΙΑ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο «βυθός» της άνοιας, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα, ενώ απειλητικό σαν τον ανεξερεύνητο ωκεανό, παρουσιάζεται το φάσμα

1 2 3 4 159