τα παιδιά του πειραιά

Τα παιδιά του Πειραιά 1933-34

Από αριστερά: Γιάννης Θεοδωρίδης, Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Παναγής Κορσιανός, Χριστόφορος Ραγγός, Αριστείδης Χρυσαφόπουλος, Γιάννης Βάζος, Φίλιππας Κουράντης, Λάλης Λεκκός, Νίκος Πανόπουλος,

1 2 3 20