ψυχή

Η Ψυχή Το πιο όμορφο αλλά και εμπνευσμένο έργο του Νικολάου Γύζη είναι αναμφίβολα η «ΨΥΧΗ». Η ψυχή μιας νεαράς κοπέλας που κάθεται στην είσοδο του Άδη, είναι πράγματι έργο συγκλονιστικό.

Το πιο όμορφο αλλά και εμπνευσμένο έργο του Νικολάου Γύζη είναι αναμφίβολα η «ΨΥΧΗ». Η ψυχή μιας νεαράς κοπέλας που

1 2 3 4 5 6 84