ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

φωνη πειραιωτών 1

Εκδηλώσεις από      23      Οκτωβρίου      2017

Δήμος Πειραιά συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη 25-10-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή)

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  χώρων εγκατάστασης τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, στα όρια του Δήμου Πειραιά για την τριετία 2018 – 2019 – 2020».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δεληγιάννη στη Β’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, αποκλειστικά επί της οδού Βούλγαρη όλο το χρόνο».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της πενταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, καλουμένη “Κοσμητεία” του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κοιμητηρίου Πειραιά με θητεία τρία έτη».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του αναπληρωτή              αυτού,  ως εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο τριμελές όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ανάθεσης περισυλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ)».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πληρωμής οφειλομένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια δύο υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κατά τα έτη 1996-1997-1998 & 1999».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για: 1) την έγκριση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για την υλοποίηση  προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, που μέχρι σήμερα υλοποιείται από την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. και χρηματοδοτείται από την UNHCR, 2) τον ορισμό της ΚΟΔΕΠ ως φορέα υποβολής και υλοποίησης πρότασης προς στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη διαχείριση της λειτουργίας των 56 διαμερισμάτων προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, 3) την εξουσιοδότηση της προέδρου της ΚΟΔΕΠ κας Λαουλάκου Κυριακής, για την  υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπαρασκευής της Εταιρικής  Συμφωνίας (PPA), το τελικό σχέδιο της οποίας  θα υποβληθεί στο Σώμα για έγκριση, πριν την υπογραφή του».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι άτομα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “NEETs ON BOARD”».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του κτηρίου επί των οδών Μπουμπουλίνας & Καραΐσκου 147 στον Πειραιά, στο οποίο θα στεγαστεί το 13ο ΓΕΛ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 42.996,45 €, για την κάλυψη τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς των, από τα έσοδα του κληροδοτήματος G. KELLIS».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Προμήθεια  βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών,  σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει  της εορτής των Χριστουγέννων».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση γεύματος 35 ατόμων στους εκπροσώπους του Δήμου Guangzhou της Κίνας στις 14-09-2017».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παραχώρηση εξήντα ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι Χριστουγεννιάτικες Δράσεις του».

 

ΘΕΜΑ   14ο: «Έγκριση του αιτήματος της  Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF για τοποθέτηση περιπτέρου στον ευρύτερο αύλειο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για την περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά Η ΠΡΟΟΔΟΣ, που αφορά τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφών  συνολικού ποσού 16.413,62 €».

 

ΘΕΜΑ  18ο: «Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Σ.Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΤΑΝΗ  σε 100 δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  σε 48 δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.600,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς υπαλλήλου του Δήμου στις Βρυξέλλες του Βελγίου (09-12/10/2017), για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Μιχαλάκη Χρήστου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 53,09».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού € 189,88 από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (Τ.Α.Π.) στον Τραχιώτη Δημήτριο και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με τα έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού € 1.246,16 από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (ΤΑΠ-Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παλαιάς χρήσης)  και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με τα έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών έτους 2016, στον κ. Φερδινάνδο Μαλλιαρόπουλο».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.235,81 € από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (ΔΕΗ-ΤΑΠ Δημοτικά Τέλη) στον κ. Δαβαλά Βασίλειο και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με το υπόλοιπο της οφειλής του ύψους 1.036,46».

ΘΕΜΑ 25ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 100,00 € από κλήσεις παράνομης στάθμευσης & προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών στην κ. Ελευθερία Βύζα του Αντωνίου, και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με το υπόλοιπο της οφειλής της».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.582,91 €, στην Καλάη Μαρία – Ελένη λόγω μη ορθής επιβολής του προστίμου διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στην ιδιοκτήτρια καταστήματος».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.709,75   €, στην εταιρεία Γεώργιος Παναγιώτου και ΣΙΑ Ε.Ε, μετά την με αριθ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 691,08 €, από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (παραβάσεις Κ.Ο.Κ.) στην ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή ποσού 657,08 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΑΤΣΑΚΗ, το οποίο κατέβαλε για  βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ. οχήματος του οποίου δεν ήταν ιδιοκτήτρια».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Επιστροφή ποσού 7.370 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην εταιρεία ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ.  ΒΙΟΣ  ΙΚΕ, που καταβλήθηκε έναντι τέλους από παράβαση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου το έτος 2013 και συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού με ισόποση υφιστάμενη οφειλή της».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 293,85 €, στην εταιρεία Μαυρομμάτης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε, μετά την με αριθ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου με αριθμ. 6042/2016, που αφορά βεβαιωμένες οφειλές αιρετών από κινητή τηλεφωνία έτους 2014, συνολικού ποσού 3.881,43 €».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή της με αριθ. 09162/23-05-2017 Πράξης Βεβαίωσης  Παράβασης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος, με αριθμό καταχώρησης 7884 και ημερομηνία 23-06-2017, συνολικού  ποσού 100,00 €, η οποία εξοφλήθηκε με το με αριθ. 5384/23-06-2017 Διπλότυπο Είσπραξης του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντoς συνολικού  ποσού 437,31  από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού  ποσού 408,99 €  το από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή της ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής 2.124,22 € από τον 4980/2011 χρηματικό κατάλογο, που αφορά σε πρόστιμο διατήρησης της 13/05 Έκθεσης Αυτοψίας με υπόχρεο την Δημητρέλλη Αγγελική, επαναϋπολογισμός των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης της 13/05 Έκθεσης Αυτοψίας στο ορθό ποσό των 3.747,52 € και συμψηφισμός με αυτό, του εισπραχθέντος ποσού των 2.978,86 €».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή ποσού 2.083,90  από την κυρία Μαρία Διομή που έχει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου της οδού Θήρας αριθ.: 67 και επαναβεβαίωση αυτού στην κυρία Αλεξάνδρα Διομή, η οποία έχει την επικαρπία του πιο πάνω ακινήτου».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6136/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Ζαΐμη 104-106, φερόμενου ιδιοκτήτη Βαζαίου Περικλή  του Μαρίνου».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διόρθωση του με αριθμό 162/2005 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Μουρούζη 1, φερόμενης ιδιοκτήτριας Καφετζή Γιαννούλας».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή του με αριθμό 6249/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της Ακτή Κουντουριώτου 1 Πλατεία Αλεξάνδρας, φερόμενου ιδιοκτήτη  Σταυριανάκου Παναγιώτη».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6187/2017 Χρηματικού Καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 100, φερόμενης ιδιοκτησίας των Δημητριάδη Ιωάννη & Δημητριάδη Αλέξανδρου».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στην κα.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 79,65 €».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή των βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούν σε παράνομη στάθμευση του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΥΒ5823 οχήματος οι οποίες χρεώθηκαν στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΟ ενώ το όχημα είχε μεταβιβαστεί στον κ. DUSAN STANKOVIC και την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος για τις παραβάσεις των 894,61€  στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΟ, οι παραβάσεις θα επαναβεβαιωθούν στον DUSAN STANCOVIC».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.010,07 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.864,88 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.904,71 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.719,97 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…”

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, 5.00 – 7.00 μ.μ.: Προτάσεις Μαγειρικής

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: Μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, με προορισμό τον Πειραιά. Διεύθυνση χορωδίας: Ελένη Τσαγκαράκη.

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ.: Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος και Θεία Λειτουργία).

 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 6.00 – 7.00 μ.μ.: Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Γεράσιμο.

 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: «Θεολογικό Αρχονταρίκι» Σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Κοινωνία – Πολιτισμός – Θρησκεία».

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 12.00 μ.: «Τιμή στους ήρωες του ᾽40». Αφιέρωμα στο έπος του 1940 με τον Εκπαιδευτικό Ξενοφώντα Δεμελή.

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 5.00 – 7.30 μ.μ.: Θα δημιουργήσουμε με πολυμερή πηλό κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα.

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: Νησιώτικα και Μικρασιάτικα τραγούδια

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: «Ενοριακό Αρχονταρίκι». «Η οικογένεια σήμερα…», με τον π. Βασίλειο Τσιμούρη.

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: «Ιστορίες καινές και παλαιές, με φόντο το πετραχήλι…». Παρουσίαση του βιβλίου του π. Γεωργίου Δορμπαράκη «…δι᾽εμού του αμαρτωλού».

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, 4.00 – 7.00 μ.μ.: Προσκλητήριο Αγάπης. Όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε έμπρακτα στη στήριξη του Συσσιτίου Αγάπης των απόρων αδελφών μας. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: Προβολή της ταινίας «Μόνιμες επιχειρήσεις» (διάρκεια 80’)

 

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, 7.00 μ.μ.: Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας Βηματάρισσας.

 

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, 5.00 – 7.00 μ.μ.: Προτάσεις Μαγειρικής

 

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: Για να κρατήσουμε την παράδοση όσο πιο ψηλά μπορούμε.. Νέοι καλλιτέχνες από την πανέμορφη Νάξο, θα μας παρουσιάσουν σκοπούς των Κυκλάδων.

 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ.: «Απ’ την Πόλη ως την Κρήτη». Ένα μουσικό ταξίδι στους μαχαλάδες της Πόλης, στα μεϊντάνια της Μικράς Ασίας, στα κουτούκια του Πειραιά και στα μερακλίδικα σοκάκια της Κρήτης.

 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ.: Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία)

 

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, 2.30 – 8.30 μ.μ.: Απογευματινή Προσ-κυνηματική Εκδρομή στο Λουτράκι Κορινθίας. Πληροφορίες: 2104125619.

 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017, 7.15 μ.μ. Ομιλία με θέμα «Περί προφητειών».

 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017, 8.00 μ.μ. Θεατρικό έργο: «Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον» από το ομώνυμο βιβλίο του Ρίτσαρντ Μπαχ

 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, 7.30 μ.μ. «Ενοριακό Αρχονταρίκι». «Η Μικρασία πονάει πονάει σα γυναίκα» με τον Ηλία Λιαμή.

 

 

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιμορφωτικό σεμινάριο Ιδρύματος Λασκαρίδη

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί σε επτά 2ώρες συναντήσεις από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2017 και στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες: http://www.laskaridou.gr/epimorfotiko-seminario-psifiakes-anthropistikes-epistimes/. Τηλ. 210 4297540 -1 -2

 

2η Συνάντηση: Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19;30. Εισηγητής: Μήτσος Μπιλάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Θεωρίας και Τεχνολογίας της Ιστορίας, ΙΑΚΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μαθαίνοντας Ιστορία από έναν Πόλεμο για την Ιστορία στο Διαδίκτυο.

 

3η Συνάντηση: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30. Εισηγήτρια: Δέσποινα Βαλατσού, Διδάκτωρ Ιστορίας ΕΚΠΑ. Η ψηφιακή ιστορία ως δημοφιλής πρακτική: η νέα ιστοριογραφική κουλτούρα στο διαδίκτυο

 

4η Συνάντηση: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, ώρες: 17:30 – 19:30. Εισηγητές: Μανώλης Πατηνιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ, Ηρακλής Βογιατζής, Μεταπτυχιακός φοιτητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ/ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ. Στην κόψη της αλήθειας: Ζητήματα γνωσιολογίας στον ψηφιακό χώρο

 

5η Συνάντηση: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ώρες 17:90 – 19:30. Εισηγήτρια: Ιουλία Πεντάζου, Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιστορικός & επιμελήτρια με ειδίκευση στοΝ σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών. Συμβιώσεις στο χώρο του Μουσείου: όταν τα φυσικά εκθέματα συναντούν τα ψηφιακά.

6η Συνάντηση: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30. Εισηγήτρια: Βασιλική Λαλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας της Επιτέλεσης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ. Άνθρωποι και ψηφιακές τεχνολογίες: μια προσέγγιση από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας.

7η Συνάντηση: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 17:30 – 19:30. Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μεταδιδακτορικός υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οι αλγόριθμοι και η καθημερινή κοινωνική ζωή

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Κάθε Τρίτη στις 20:30

στο Βιβλιοπωλείο «Αιγηίς» η εκπαιδευτικός Ελένη Κουλιζάκη διοργανώνει σεμιναριακά μαθήματα ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. «ΦΑΙΔΩΝ» Πλάτωνος – «Η Αθανασία της Ψυχής». Εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσης – με έμφαση στην Ετυμολογία – με βάση το φιλοσοφικό έργο «Φαίδων» του Πλάτωνος, που πραγματεύεται το θέμα της αθανασίας της ψυχής, την θεωρία των Ιδεών, την θεωρία της Αναμνήσεως, το εσωτερικό της Γης και όχι μόνο!

 

 

Κάθε Τρίτη στις 17:30

στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιά ψάλλεται η Παράκληση των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.

 

 

Κάθε Τετάρτη στις 18:00

στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων Πειραιά ψάλλεται η Παράκληση του Αγίου Ελευθερίου

 

 

Κάθε Τρίτη στις 16:00

στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας της ενορίας Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, ο Αρχιμ. Δανιήλ Ψωίνος πραγματοποιεί λειτουργικό σεμινάριο.

 

 

Κάθε Τετάρτη στις 20:00

στον ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Πειραιά τελείται νυχτερινή Θεία Λειτουργία.

 

 

Κάθε Τετάρτη, στις 19.00

στο βιβλιοπωλείο «Αιγηίς» στον Πειραιά, ο Λυκειάρχης Παναγιώτης Μητροπέτρος διδάσκει, χωρίς καμμία αμοιβή όπως πάντοτε, μία σειρά μαθημάτων με τον γενικό τίτλο «Προσεγγίσεις στους Μεγάλους Πλατωνικούς Μύθους» (του Κριτία, του Τίμαιου και της Πολιτείας). Οι πλατωνικοί μύθοι είναι παραμύθια; Ή είναι κάτι πολύ βαθύ και σπουδαίο; Θα το καταλάβουμε αναλύοντας διεξοδικά και από το πρωτότυπο τον μύθο της Ατλαντίδος, τον μύθο της Δημιουργίας του Κόσμου και τους μύθους του δακτυλιδιού, του Σπηλαίου και του Ηρός Αρμενίου Παμφύλου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Από 18 έως 30 Οκτωβρίου 2017

στο Φουαγιέ Α΄ του Θεάτρου, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη συνεχίζει και τον φετινό χειμώνα το ταξίδι του με δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Έτους Νίκου Καζαντζάκη. θα πραγματοποιηθεί Κινητή Έκθεση με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: η Ζωή και το Έργο». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Μέχρι Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

συμμετοχές για τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Γυναικών 2017 ΤΗΣ ΕΦΕ. Πληροφορίες – υποβολή συμμετοχών: 1. Σε CD ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Πόντου 12, Ιλίσια, τηλ. 210-8228131, ΔΕ – ΠΑ 18:30-21:00, για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής email. 2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη: «3ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Γυναικών 2017».

 

 

Μέχρι Κυριακή 22 Οκτωβρίου, από ώρα 9 πρωί -μέχρι 9 Βράδυ

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Πειραιά εκτίθενται για προσκύνημα ιερά λείψανα, Αγίου Κων/νου, Αγίου Νεκταρίου, Αγίου Λουκά του Ιατρού, Οσίας Μεθοδίας, Αγίου Κων/νου του Υδραίου, Τιμίου Ξύλου.

 

 

Μέχρι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας τω Ναυμάχων (Φανερωμένης). Στο Ναό πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με την επωνυμία ‘Δημήτρια 2017’ μέχρι τις 30/10. Κάθε ημέρα τελούνται στις 12:00 η Παράκληση της Παναγίας των Ναυμάχων, στις 18:00 η Παράκληση του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας των Ναυμάχων και στις 20:30 οι Ακολουθίες του Αποδείπνου, των Χαιρετισμών και της Θείας Μεταλήψεως.

 

 

Πέμπτη 19/10 στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

 

 

Πέμπτη 19/10 στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Καλλιπόλεως, Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία θα ψαλούν ο πανηγυρικός εσπερινός και η Παράκληση στον Άγιο.

Την Παρασκευή 20/10 το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

 

 

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 π.μ.

θα γίνει επίσημη ανακοίνωση στην Ακαδημία Αθηνών για τις αστρονομικές χρονολογήσεις του τέλους του Τρωικού πολέμου και της επιστροφής του Οδυσσέα των: Σταύρου Παπαμαρινόπουλου Καθηγητή Γεωφυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτας Πρέκα – Παπαδήμα Καθηγήτριας Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Μητροπέτρου Λυκειάρχη Φιλολόγου, Δρ. Έλενας Μητροπέτρου Αρχαιολόγου και άλλων, δια του Ακαδημαϊκού κ. Αντώνη Κουνάδη.

 

 

Πέμπτη 19/10/2017 και ώρα 18:00

Πλατεία Θεμιστοκλή, Ταμπούρια (Ε΄ Δημοτική Κοινότητα), η Φιλαρ-μονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά συνεχίζοντας τους φθινοπωρινούς μουσικούς της περιπάτους θα ψυχαγωγήσει τους Πειραιώτες.

 

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, στις 18:30

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νίκαια, η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Πειραιά τιμά τη μνήμη του προστάτη των νησιών της Αγίου Γερασίμου και θα τελέσει Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό.

 

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7μμ

η Ένωση Συνδέσμων Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά θα πραγματοποιήσει την κλήρωση του (πρωταθλήματος) τουρνουά της, στα γραφεία της, στο Κλειστό γυμναστήριο Βόλεϊ Ρέντη “Μελίνα Μερκούρη”.

 

 

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

στον Κινηματογράφο ΖΕΑ στο Πασαλιμάνι παίζεται η ταινία: «Μητέρα» Η πιο πολυσυζητημένη ταινία της χρονιάς. Κάθε Πέμπτη 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός.

 

 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στις 08:00πμ

στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιά, η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Πειραιά θα τελέσει ιερά θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γερασίμου.

 

 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Μέριμνας Μοσχάτου θα τελεστεί Εσπερινός, αρτοκλασία και περιφορά της Ιεράς Εικόνας.

 

 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.00

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (Τρικούπη 31), το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά συμμετέχοντας στον εορτασμό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2017, διοργανώνει την εκδήλωση “Πνοές Ανέμων”. Η εκδήλωση περιλαμβάνει διάλεξη του Αντώνη Μαστραπά, με θέμα Οι άνεμοι και η θάλασσα στην ελληνική αρχαιότητα και θεατρικό δρώμενο, από την ομάδα Θεατρικά Όνειρα του Γενικού Λυκείου Καλλίπολης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη

 

 

Παρασκευή 20 Οκτώβρη 2017 και ώρα 21.00

στο πρώην Εργοστάσιο Καχραμάνογλου (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι), θα δοθεί Θεατρική παράσταση: «Θεσσαλικός κύκλος», σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και ποίηση Κώστα Βίρβου, από τη θεατρική ομάδα, τη χορωδία και την ορχήστρα του ΠΑΜΕ. Τα κείμενα, ειδικά για τις ανάγκες της παράστασης, έχει γράψει ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου.

 

 

Παρασκευή 20, Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Πειραιά θα εορταστεί η ενθρόνιση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Τριχερούσας.

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του απόγευμα στις 6:30 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός, αρχιερατικός εσπερινός με αρτοκλασία.

Σάββατο 21 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί ιερά θεία Λειτουργία και χειροτονία σε ιερέα του διακόνου π. Φανουρίου και στις 10:30 πμ, περιφορά της ιεράς εικόνας και των Αγίων λειψάνων. Το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία του π. Ανανία Κουστένη.

Κυριακή 22 Οκτωβρίου το πρωΐ θα τελεστεί Ιερά Θεία Λειτουργία.

 

 

Σάββατο 21 Οκτώβρη 2017 και ώρα 7μμ

στο πρώην Εργοστάσιο Καχραμάνογλου (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι),: θα γίνει Συζήτηση: «Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, τη συλλογική πάλη και δράση, την οργάνωση των εργαζομένων» και στις 21.00 συναυλία με τους KollectivΑ και Altera Vita. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου

στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατσινίου Αντώνης Σαμαράκης (Μικράς Ασίας 24, Ταμπούρια), στις 20:00, ο Σκηνοθέτης Στέλιος Καλαθάς και η θεατρική ομάδα ΠΕΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ θα παρουσιάσουν το τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ένας ήρωας με παντούφλες». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου και ώρα 8μμ

στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου, Λεωφόρος Ιωνίας 96, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια κοινής εικαστικής έκθεσης «Object’s origin, rejected / Προέλευση αντικειμένου, απορρίφθηκε» των: Βασίλη Αλεξάνδρου και Δημήτρη Παλάντζα. Διάρκεια έκθεσης μέχρι 4 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ.. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8.00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Πειραιά στο πλαίσιο των Θεομητορικών εκδηλώσεων θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και στις 10:30πμ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνος Παναγίας Τριχερούσας.

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Εγκαίνια: ΩΡΑ 19:00μ.μ

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πει-ραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ Ν.Σ.Ε.Ν. Έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας τμήμα παιδικό –ενηλίκων. Διάρκεια: μέχρι Κυριακή 22/10. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

η Εναλλακτική Αλληλεγγύη διοργανώνει αρχαιολογικό περίπατο στον Πειραιά. Μία καλή ευκαιρία να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας για το σπουδαιότερο λιμάνι του αρχαίου κόσμου, το Λιμάνι του Πειραιά.

Σημείο συνάντησης στάση ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ώρα 10 το πρωΐ, έναντι αρχαιολογικού χώρου στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά.

Ο περίπατος θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες και μετά για όσου/ες θέλουν υπάρχει πρόταση για ουζάκι στο Πασαλιμάνι.

Πληροφορίες Ολυμπία Γεράρδη 6937450241

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:15πμ

στην Πλατεία Αλεξάνδρας του Πειραιά, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά διοργανώνει τον 31ο Βαρτζάκειο αγώνα δρόμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, με τον τίτλο «Τρέχουμε στον Πειραιά.

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί

στο Άλσος Αγ. Φιλίππου, με γενικό σύνθημα «Το Άλσος Ανήκει σε όλους» ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη προσκαλεί μικρούς μεγάλους στη γιορτή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

 

 

Κυριακή 22 Οκτώβρη 2017 και ώρες 10.00 – 13.00

στο πρώην Εργοστάσιο Καχραμάνογλου (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι), θα πραγματοποιηθούν Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 10.30 π.μ.

ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας μαζί με τα σχολεία της πόλης διοργανώνουν, με αφορμή τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τη μάχη της Ηλεκτρικής, τον δεύτερο μαθητικό αγώνα δρόμου, την ενώ μετά τον αγώνα θα ακολουθήσει συναυλία με το συγκρότημα Λάργκο στον χώρο της παραλιακής ζώνης των Λιπασμάτων. Εκκίνηση ώρα 11πμ στο μνημείο της Ηλεκτρικής (Χαραυγή). Πληροφορίες: 2132074677. 2132074681.

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα , 10.30 π.μ

με Σημείο εκκίνησης Κηποθέατρο Νίκαιας (Κύπρου και Προύσσης) το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η Αντιπεριφέρεια Πειραιά στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά», διοργανώνουν ιστορικό περίπατο στη Νίκαια.

 

 

Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου 2017, ὥρα 6.00 μ.μ.

τήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Πειραιῶς, ὁδός Φίλωνος 34Α (δίπλα στό ταχυδρομεῖο), θα πραγματοποιηθεί ἐκδήλωση Ἱεραποστολῆς μέ θέμα: «Ὑπόσχεση Σοῦ δίνω, Σοῦ κάνω καί εὐχή στοῦ θρόνου Σου τά πόδια νά φέρω μιά ψυχή». Ὁμιλητής: Ὁ κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, θεολόγος – ἱε-ροκήρυκας. Ἡ ἐκδήλωση θά πλαισιωθεῖ μέ ἱεραποστολικά τραγούδια ἀπό τή χορωδία κυριῶν καί δεσποινίδων τῆς ΓΕΧΑ Πειραιῶς.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και  ώρα 6μμ

Με ιδιαίτερη χαρά  σας προσκαλούμε στην εκδήλωση τιμής στη μνήμη

του αγωνιστή της απελευθέρωσης της Δωδεκανήσου Σκεύου Ζερβού

και πραγματοποιείται στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 από την Βουλή των Ελλήνων ως  «Έτος Δωδεκανήσου» λόγω της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την Απελευθέρωσή της  στην Παλαιά Βουλή (Ακαδημίας, Αθήνα). Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλυμνίων η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθήνας – Πειραιά η Ένωση Καλυμνίων Αττικής

 

 

Κυριακή 22 Οκτώβρη 2017 και ώρα 7μμ

στο πρώην Εργοστάσιο Καχραμάνογλου (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι): Συζήτηση: «H παρέμβαση του κεφαλαίου στην τέχνη – οι συνέπειες», 21.00 Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Είσοδος Ελεύθερη

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2017 και ώρα 19:00μ.μ.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, Εκδήλωση στο Αίθριο. Παρουσίαση βιβλίου από την κα Μαρία Γαβαλά. Θέμα: «Η Μάνα» του Μαξίμ Γκόρκι. Στα πλαίσια της Έκθεσης: «100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση».

 

 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στις 7.00μ.μ

στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, θα γίνει η παρουσίαση της νέας σειράς βιβλίων για την οικογένεια, «Ρώτησα τον γέροντα…», του Πειραιώτη θεολόγου-συγγραφέα Στάθη Πελεκάνου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος,  θα μιλήσει για θέματα που πλήττουν τη σύγχρονη οικογένεια.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν: η χορωδία Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου, υπό τη διεύθυνση της Χρυσούλας Τσιμούρη, η ορχήστρα εγχόρδων νέων Πειραιά, υπό τη διεύθυνση της Σταυρούλας Μέντη.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 7:30μμ, στο ΚΡΕΜΛΙΝΟ της Πλατείας Κοραή στον Πειραιά θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6μμ

Στο γηροκομείο Πειραιά θα δοθεί μουσική παράσταση για τους τροφίμους και το προσωπικό, από την Ζαννέτα Καλοσκάμη, τραγούδι και τον Ανδρέα Πριονά, Πιάνο και η Χορωδία «Μουσικές Δημιουργίες ΑΜΚΕ».

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6μμ

Στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Ανδρέα Δημάκη με θέμα: «Θράσος Καστανάκης 1901- 1967, 50 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα την 28η Οκτωβρίου. Θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Σαράντος Καργάκος με θέμα: «ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΧΙ». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8μμ

στο εργαστήρι του γλύπτη M. Κάσση, Tζιροπούλου 15, Ν. Φάληρο, τηλ.: 2104817893), ο Σύλλογος « ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΑΣΣΗ», διοργανώνει διάλεξη με με θέμα: «Μύθοι και αλήθειες για το αντιγριπικό εμβόλιο», με ομιλήτρια την Παρασκευή Τσώνου, ιατρό παθολόγο – λοιμωξιολόγο. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:30

στο Πνευματικό Κέντρο Κορυδαλλού Πλειάδες, η Θεατρική Ομάδα Ανάσα Ζωής Κορυδαλλού θα παρουσιάσει την παράσταση: «Ο Καραγκιόζης και το Αντίπαλον Δέος» του Αντώνη Παπαδόπουλου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 στις 7 :00 μ. μ. στον Πολυχώρο Δημαρχείου Π. Φαλήρου, ( Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος). η “ Οικολογική Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου ” και το “ Φιλοζωϊκό και Πολιτιστικό Π. Φαλήρου ” σας προσκαλούν στη φθινοπωρινή κοινή εκδήλωση με θέμα : “ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ, μία εναλλακτική μέθοδος θεραπείας ανθρώπων και ζώων ”.Ομιλητές : Δρ. Γιώργος Χαριτάκης, Ειδικός Καρδιολόγος, Ομοιοπαθητικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου  Δρ. Κατερίνα Λουκάκη , Κτηνίατρος ΑΠΘ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Cert. I.A.V.H., Cert. S.A.M.A.G. Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Π. Φαλήρου

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.30, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη σας Θα κάνει τα εγκαίνια της κινητής έκθεσης «Νίκος Καζαντζάκης: η Ζωή και το Έργο». Χαιρετισμό θα απευθύνουν: ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης,, ο Πρόεδρος του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και

ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», κ. Θεόδωρος Τσόντος. Θα ακολουθήσει, στις 20.30, η συναυλία με έργα Κρητών συνθετών, με τη διεύθυνση του Χρήστου Λεοντή. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 10πμ, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί Ιερατικό Συνέδριο, που διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιά.

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017,  ώρα 4 Μεσημέρι μέχρι 7 Απόγευμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΛΕΣΜΑ

Συγκέντρωσης Τροφίμων Φαρμάκων – Ρούχων

στον Ιερό Ευαγγελιστρίας Πειραιά

Η Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Εν Πλώ», συμμετέχουν στο Προσκλητήριο Αγάπης του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», για την συγκέντρωση Τροφίμων για τα συσσίτια των άπορων συμπολιτών μας και καλεί Συλλόγους, φορείς και Πειραιώτες, να προσέλθουν:

Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, παραπλεύρως του Ναού, προσφέροντας ότι δύναται ο καθένας (Τρόφιμα – Φάρμακα – είδη ατομικής υγιεινής κλπ)

Κάθε προσφορά είναι δεκτή, ακόμα και η παρουσία, με ένα καλό λόγο, είναι αρκετή.

Ας δείξουμε όλοι την αγάπη και την αλληλεγγύη μας

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η Πρόεδρός του Μαρία Μιχαλακοπούλου με θέμα: «Ταξίδι στην μαρτυρική και ορθόδοξη Σερβία», με προβολή και εποπτικού υλικού. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΤΡΙΤΗ 24/10/2017 και ώρα 19:00μ.μ.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, Εκδήλωση στο Αίθριο. Παρουσίαση βιβλίου από τον κ. Λ. Αναστ/πουλο και την κα Κ. Τσιουπρά. Θέμα: «Αλήθειες και ψέματα για τον σοσιαλισμό». Στα πλαίσια της Έκθεσης: «100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση».

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, στο Μοσχάτο (Κωνσταντινουπόλεως και Σολωμού), θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τον μεγαλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το βιβλίο – λεύκωμα του ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟΥ, «Μυστικά και… άλλες αποκαλύψεις» με πολλά άγνωστα γεγονότα της εποχής και θα προβληθεί ταινία 20’ από τη ζωή του ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟΥ.

 

 

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ.

στην Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί   μεγάλη συναυλία με έργα Κρητών συνθετών, με οκταμελή Λαϊκή Ορχήστρα, που διοργανώνει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2017 και ώρα 19:00μ.μ.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, Εκδήλωση στο Αίθριο. Παρουσίαση βιβλίου του Γεωργίου Δουδούμη. Θέμα: «Αναζητή-σεις εντός τόπου και χρόνου». Διοργάνωση: Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ. Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Διοργάνωση: Εφορεία Φιλολογικού Πειραϊκού Συνδέσμου- Φιλολογική Στέγη Πειραιώς-«Ζήνων» Φυσιολατρικός & Πολιτιστικός  Όμιλος Πειραιά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιά.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός, πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το απόγευμα στις 5 μεθεόρτιος εσπερινός κ αι στις 6μμ, περιφορά της ιεράς εικόνας και των αγίων λειψάνων.

 

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:15

στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης Νίκαιας, η ΧΑΝ Νικαίας θα εορτάσει με αρτοκλασία και πανηγυρικό εσπερινό τον Άγιο Νέστορα, μάρτυρα του Χριστού και μαθητή του Αγίου Δημητρίου, προστάτη του Αθλητισμού.

 

 

Σάββατο  27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά, Πρέσπες, Φλώρινα, Έδεσσα Καταρράκτες,

Βέροια – Βήματα Αποστόλου Παύλου Πτολεμαϊδα – Καλαμπάκα – Μετέωρα

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, πάνε εκδρομή με το πρακτορείο LAPLAYIA HOLIDAY στην πανέμορφη Μακεδονία.

1η Μέρα: Αναχώρηση 7:30 πρωΐ. Λαμία στάση για καφέ στην περιοχή Λαμίας και μέσω Δομοκού πηγαίνουμε Καλαμπάκα όπου θα γευματίσουμε. Θα επισκεφτούμε τα Μετέωρα και θα προσκυνήσουμε σε ένα Μοναστήρι. Φτάνουμε στην Πτολεμαϊδα, στο Ξενοδοχείο Pantelides Hotel.

2η Μέρα: μετά το πρωϊνό φεύγουμε για Πρέσπες, μικρή και μεγάλη, Επίσκεψη στο Αχίλλειο, μικρή Πρέσπα, στους Ψαράδες, μεγάλη Πρέσπα, όπου θα έχουμε και γεύμα. Πηγαίνουμε Καστοριά να δούμε το ενυδρείο και άλλα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Πτολεμαϊδα..

3η Μέρα: Μετά το πρωϊνό πηγαίνουμε στην Έδεσσα, επισκεπτόμαστε τους Καταρράκτες, πηγαίνουμε στη Βέροια για προσκύνημα στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Συνεχίζουμε για την επιστροφή μας στον Πειραιά γεύμα στον Πλαταμώνα. Στάση στη Λαμία για καφέ και αργά το βράδυ στον Πειραιά.

Τιμή 105 Ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Στην τιμή περιλαμβάνονται, εκτός των βασικών (διαδρομή, ξενοδοχείο, πρωϊνά, ασφάλεια κλπ) και δύο γεύματα βραδινά στην Καστοριά. Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο 145 ευρώ.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 210 4223551, 6976228521 κ. Κανατσέλη

Απαραίτητη προκαταβολή 50 ευρώ με την κράτηση

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 105 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017 και ώρα 19:00μ.μ.

στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, Εκδήλωση στο Αίθριο. Παρουσίαση βιβλίου από τον κ. Κ. Μπορμπότη και τον κ. Δ. Ξεκαλάκη. Θέμα: Η πορεία προς την Οκτωβριανή Επανάσταση από μήνα σε μήνα. Στα πλαίσια της Έκθεσης: «100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση».

 

 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 19.00

εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση «ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγι-ες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ός και 21ος αιώνας», η οποία διοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και την MVN Consultants και θα διαρκέσει από τις 27 Οκτωβρίου 2017 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Παναγίας Αγίας Σκέπης.

 

 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

ο Ιερός Ναός του Αγίου Κων/νου Πειραιά προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή στο Ξυλόκαστρο, Παναγία Φανερωμένη, Παναγία Κορυφής.

 

 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

ο ΖΗΝΩΝ Πειραιά προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή για Καμάριζα, Τίμηση Μνήμης Γιώργου Καρά.

 

 

Κυριακή 29 Ὀκτωβρίου 2017, ὥρα 5.00 μ.μ.

στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Κορυδαλλοῦ, ὁδός Πέτρου Ράλλη 182 καί Παράσχου, θά γίνει Ἐθνική Ἑορτή 28ης Ὀκτωβρίου μέ λόγο καί εἰκόνα καί μουσικό ἀφιέρωμα ἀπό τόν κ. Νικολάρα Ἠλία, θεολόγο – Ἱεροκή-ρυκα,  μέ θέμα: «Ἡ Μεγαλόχαρη στόν ἀγώνα τοῦ ᾿40». Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει χαρά. Είσοδος ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ.

στην αίθουσα του Πνευματικού και Κοινωνικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει: Επίκαιρους ύμνους και τραγούδια από τη χορωδία και ορχήστρα «Ποιμενικός Αυλός», θεατρική παράσταση «ένας ήρωας με παντούφλες», δεξίωση. Είσοδος ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του φετινού κύκλου μαθημάτων της Αγίας Γραφής. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 19:00

η Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας και Πειραιά θα πραγματοποιήσει στο χώρο της, 28ης Οκτωβρίου & Θεσσαλίας Νίκαια, εορταστική εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ομιλητής: Μιχάλης Βαρλάς, με θέμα: «Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στον πόλεμο και στην κατοχή. Ταυτότητα και επιβίωση». Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το χορευτικό του γυναικείου τμήματος της Ένωσης.

 

 

Δευτέρα 30 και Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ο ιερός Ναός του Αγίου Κων/νου Πειραιά προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή στην Τήνο.

 

 

Τρίτη 31 Οκτωβρίου και ώρα  6.30 μ.μ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτε-χνείου 82, θα προσφερθεί Φιλικό τσάϊ.

 

 

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

την αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η εκπαιδευτικός Σοφία Μουρούτη – Γεωργάνα με θέμα: «Η Μάνα του 40». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι

στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πειραιά, θα γίνει η υποδοχή της πραγματικής εικόνας της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας από την Αίγινα.

 

 

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική εκδήλωση στην οποία θα βραβευτεί το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για το τεράστιο έργο που επιτελεί.

 

 

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2017και ώρα 9.00 το βράδυ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συνεστίαση της ΦΩΝΗΣ για όλους

στην Ψαροταβέρνα «ΒΑΓΓ-ΕΙΡ» στο Μικρολίμανο

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΕΝΟΥ

Η Εφημερίδα «Η Φωνή των Πειραιωτών» διοργανώνει στη μοναδική, παραδοσιακή ψαροταβέρνα «Βαγγ-Ειρ» του Μικρολίμανου του Πειραιά, Ακτή Κουμουνδούρου 32.

Το μενού θα περιλαμβάνει, Σαλάτα Σπέσιαλ ΒΑΓΓ-ΕΙΡ, Πατάτες Τηγανητές, Κολοκυθάκια, Σαρδέλα ψητή, Γαριδάκι Συμιακό, Κριθαρώτο με Γαρίδες, Γλυκό, Κρασί απεριόριστο.

Τιμή μόνο 15 Ευρώ το άτομο

Μια μοναδική Φθινοπωρινή προσφορά της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ για όλους τους φίλους, στο πανέμορφο Μικρολίμανο, με την συνοδεία ζωντανής μουσικής από την Ζαννέτα Καλοσκάμη στο τραγούδι και τον Ανδρέα Πριονά στο πιάνο..

Μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη για την ποιότητά της, την δροσιά και την τιμή της, γιατί η ζωή είναι ωραία και πρέπει να την απολαμβάνουμε όλοι.

Μπύρες – Αναψυκτικά ή άλλα ποτά χρεώνονται με ειδικά χαμηλές τιμές για μας.

Συμμετοχές: Τηλ 2104223551, 6976228521 Γιάννη Κανατσέλη.

 

 

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς διοργανώνει ολοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγινα. Θα γίνει προσκύνημα στις Ιερές Μονές: Αγίου Νε-κταρίου και Αγίου Μηνά. Πληροφορίες: βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης 210-4124726.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00-22:00

Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα: «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Εκδήλωση: «52o Πειραϊκό Σκακιστικό Πρωτάθλημα». Διοργάνωση-Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. «Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στις 7 μ.μ.

στο Πνευματικό κέντρο του Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Γνωριμία με τους Αγίους της Κρήτης». Επιμέλεια κειμένων- Αφήγηση: Α.-Μ. Ντουντουνάκη. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 12:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα: «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη»2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ. Αγιασμός Σχολών Πειραϊκού Συνδέσμου και Απονομή Βραβείων-Επαίνων σε σπουδαστές και μαθητές οι οποίοι διακρίθηκαν για το ήθος και την επιμέλειά τους. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, ὥρα 5.00 μ.μ.

στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Νικαίας, Καισαρείας 134, θά γίνει Ὁμιλία ἀπό τόν κ. Κοκάλη Ἀβραάμ, θεολόγο – Ἱεροκήρυκα, μέ θέμα: «Ἡ Μεγαλόχαρη στόν ἀγώνα τοῦ ᾿40». Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει χαρά. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία της Ελένης Αντωνάκου με θέμα: «Έκτωρ Μαλώ 1830-1907, 110 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουν: π. Δανιήλ Ψωΐνος, Μιλτιάδης Ζέρβας με θέμα: «Αγγελολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βιβλικές μαρτυρίες περί αγγέλων». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού Ναού του Αγίου Κων/νου Πειραιά, Ευριπίδου 93, θα πραγματοποιηθεί εόρτιο βραδυνό με φαγητό και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, για την ενίσχυση των συσσιτίων του Ναού.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση: ¨52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨. Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. «Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.30

στα γραφεία της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, θα γίνει διάλεξη με ομιλητή τον Πρόεδρό της Μαρίνο Τσάμη και θέμα: «Η αρχαία Ελληνική Θρησκεία – Γένεση – Ακμή – Πτώση». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20.00μμ.

στην Gallery Art πρίσμα στο Πειραιά, Κουντουριώτου 187, ανοίγει η εικαστική σεζόν με τα εγκαίνια της έκθεσης Φωτογραφίας του Δημήτρη Θεοδόση με τον τίτλο »Πειραιάς-Δεν βρίσκω άλλο λιμάνι……». Είσοδος Ελεύθερη. »Ο Πειραιάς είναι ο πρωταγωνιστής του. Μας τον δείχνει όπως τον βλέπει. Μας μαθαίνει την πόλη. Μια εικαστική φωτογραφική περιπλάνηση στην πόλη του Πειραιά με μια σύγχρονη ματιά, στο λιμάνι του Πειραιά, στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Στον Πειραιά του 21ου αιώνα που διαδέχεται τον παλιό Πειραιά. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα κλειστά, Τετ/Σαβ 10.30-15 π.μ, Τρ/Πεμ/Παρ. 10.30-15 π.μ &18-21 μ.μ.

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση: 52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨. Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. ¨Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά¨. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

ο ιερός Ναός του Αγίου Κων/νου Πειραιά προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία Γοργοεπήκοο Μάνδρας, Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου και Βίλια.

 

 

Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 7.30 μ.μ

το Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας (όπισθεν του Ιερού Ναού), στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…», του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στον Ομότιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό. Θα μιλήσουν: π. Μεθόδιος Κρητικός, Ηγούμενος του Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιώς, Κων/νος Μπελέζος, Καθηγητής της Θεολογίας, Λέο Μπράγκ, Δρ. Θεολογίας. Θα συντονίσει ο κ. Κων/νος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων.

 

 

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο π. Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος με θέμα: «Ο Αγιασμός των αισθήσεων». Είσοδος Ελεύθερη.

 

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

η ΧΕΝ θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή για την Καρύταινα Αρκαδίας. Αναχώρηση από τα γραφεία της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιάς. ώρα 8πμ.

 

 

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στο πρόγραμμα “ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…”. θα μιλήσει ο π. Ανδρέας Κονάνος με θέμα “Ο Χριστός είναι οξυγόνο”. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 16:00-20:30

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 18:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του Π.Σ., σας  προσκαλεί στην πανηγυρική δεξίωση στην οποία θα βραβευθεί το κατάστημα «ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Α.Ε.ΑΠΟ ΤΟ 1955»για την πολυετή επιτυχή παρουσία του στην πόλη του Πειραιά.

Θα ακολουθήσει μεγάλη επίδειξη μόδας από την χειμερινή “COLLECTION” του καταστήματος καθώς και του καταστήματος «X-CHIC» Γεώργιος Σιδεράκης. Θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που θα μας  κρατήσει συντροφιά.

 

 

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00

στα γραφεία της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, ο Πλοίαρχος Μιχαήλ Καρπαθάκης παρουσιάζει το βιβλίο του: «Δόκιμος Καταστρώματος». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλω-νος 86, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το βιβλίο του πλοιάρχου Μιχαήλ Καρπαθάκη, με τον τίτλο: «ΔΟΚΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ».

Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Πειραιά θα μιλήσει ο π. Ανανίας Κουστένης. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 18:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα: «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη»2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση: ¨52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨ Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. ¨Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ο ΖΗΝΩΝ Πειραιά προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή για Ακράτα, Λίμνη Τσιβλού, Ζαρούχλα.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 7.30 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας Πειραιά, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: «Βιοηθικές θεωρίες καί Θεολογικός λόγος» (Ἀντιθέσεις καί συνθέσεις στήν ἐποχή τῆς ἐκκοσμίκευσης).

Ομιλητής: Κων/νος Κορναράκης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Αναστάσιου Στέφου με θέμα: «Διονύσιος Σολωμός 1798-1857, 160 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ: 19:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ Παρουσίαση της έκδοσης  «Πειραιάς. Ιστορίες της πόλης μας» των Στ. Π. Μίλεση, Χρ. Π. Μίλεση & Θ. Ν. Κατσικάρου, έκδοση των Εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική».Διοργάνωση: Εφορεία Φιλολογικού Πειραϊκού Συνδέσμου- Φιλολογική Στέγη Πειραιώς – Εκπαιδευτήρια «Παιδαγωγική». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 το πρωΐ

η ΧΕΝ Πειραιά θα πραγματοποιήσει εκκλησιασμό και Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια στο Κέντρο μας, η ομάδα Θεμάτων, θα αναλύσει το θέμα της Π/ΧΕΝ: «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

 

 

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο Ιωάννης Σαρρής με θέμα: «Η είσοδός Της για την είσοδό μας». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα: Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη, 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση:¨52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨ Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. ¨Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφιών της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19:00-21:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, EΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ, Μαθητική Συναυλία Ωδείου, Πιάνου, Κιθάρας, Φλογέρας, Μπουζουκιού. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο π. Χριστόδουλος Χατζηθανάσης με θέμα: «Αναμνήσεις από τον άγιο γέροντα Πορφύριος». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας με διοργανωτή το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ). Το καθιερωμένο πλέον διήμερο εκδηλώσεων του Νοεμβρίου που διοργανώνει το ΕΛΙΝΤ ξεχωρίζει για την επιστημονική του στάθμη και αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο για τη συζήτηση τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν την ελληνική ναυτιλία, από την καινοτομία μέχρι την πρακτική εφαρμογή.

 

 

Τρίτη 28 Νοεμβρίου έως Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους διοργανώνει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία» από με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Νεομάρτυρος Φιλουμένου Αγιοταφίτου. Πληροφορίες: 210-4118602, 210-4118640.

 

 

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ

στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιά, η ΧΕΝ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση. Θα μιλήσει ο Στέφανος Μίλεσης, Πρόεδρος της Φιλολογικής στέγης Πειραιά, με θέμα: «Ο Πειραιάς την περίοδο του πολέμου και της κατοχής 1940 – 1944». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11πμ

η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας με ξενάγηση. Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 11:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκκίνηση από Δημοτικό θέατρο. Κρατήσεις στο τηλ. 210-4178159. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση:¨52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨, Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. ¨Εις μνήμην ….Στέλιου Ψαρρά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Παναγιώτη Ξηντάρα με θέμα: «Δημήτρης Βερναρδάκης 1834-1907, 110 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ: 19:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ, Παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Αυδίκου, «Οι τελευταίες πεντάρες». Διοργάνωση: Εφορεία. Φιλολογικού Πειραϊκού Συνδέσμου-Φιλολογική Στέγη Πειραιώς- Εκπαιδευτήρια  «Παιδαγωγική». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 7.30 μ.μ.

συζήτηση του π. Λίβυου (π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος), με τον π. Σπυρίδωνα Τσιμούρη, στο “Ενοριακό Αρχονταρίκι” του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, με θέμα “Je m’ en fous (Δεν με νοιάζει)”.

 

 

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο Βιολόγος και Εκδότης Αλέξανδρος Καραβάνης με θέμα: «Πίστη και Αθεΐα- Κριτική στη σύγχρονη Αθεϊστική προπαγάνδα». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.30

στα γραφεία της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Γραφείου BCLA ενημερώσει σχετικά με τις αντισυνταγματικές περικοπές στις συντάξεις και τις λανθασμένα υπολογισθείσες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ

στην κεντρική αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης του Πειραιά, Φίλωνος 29, ο Γλύπτης Χρήστος Ζ. Μέλλιος, θα παρουσιάσει το δίτομο έργο του με τον τίτλο «Αναζητώντας τις Ρίζες της Μακεδονικής μας καταγωγής». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιά, η ΧΕΝ θα πραγματοποιήσει διήμερο παζάρι χειροποίητων δώρων της. Στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της θα βρούμε πολλά δώρα σε προσιτές τιμές και σπιτικά γλυκίσματα.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 17:00-22:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδήλωση:¨52o Πειραϊκό Σκακιστικό  Πρωτάθλημα¨, Συνδιοργάνωση: Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών-Πειραϊκός Σύνδεσμος. ¨Εις μνήμην Στέλιου Ψαρρά¨. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

ο ιερός Ναός του Αγίου Κων/νου Πειραιά προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Πατάπιο, Παναγία Γιάτρισσα,Λουτράκι.

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 ο ΖΗΝΩΝ Πειραιά προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή για Ναύπλιο, Ασίνη, Παλαμήδι, Μπούρτζι.

 

 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 1.30 μ.μ.

στο Κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ, θα πραγματοποιήσει μεσημεριανό, με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη. Πληροφορίες: 6944686163

 

 

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.30

στα γραφεία της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, 3ος όροφος, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Γραφείου BCLA ενημερώσει σχετικά με τις αντισυνταγματικές περικοπές στις συντάξεις και τις λανθασμένα υπολογισθείσες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο Θεολόγος Ιωάννης Αγγελόπουλος με θέμα: «Αντιμετώπιση των Αιρέσεων». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στο πρόγραμμα “ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…”. θα μιλήσει ο π. Ανδρέας Κονάνος με θέμα: “Ο Χριστός είναι ζωή”. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 18:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Οι μικροί μαθητές των Σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου, το τμήμα της παιδικής Χορωδίας, του Μπαλέτου & το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ». ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ. Παρουσίαση βιβλίου της ψυχολόγου Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, «Η επιστροφή του Άνδρα».Διοργάνωση: Εφορεία Φιλολογικού Πειραϊκού Συνδέσμου-Φιλολογική Στέγη Πειραιώς-Ηπειρωτικός Σύνδεσμος Πειραιώς. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εκδήλωση του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 7.30 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας Πειραιά, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: «Ἅγιος Λουκᾶς, ἰατρός καί καθηγητής ἰατρικῆς, ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, ὡς πρότυπο Ὀρθοδόξου Ἐπιστήμονα καί Ἀκαδημαϊκοῦ Δασκάλου». Ομιλητής: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητἠς Χειρουργικῆς. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Φάνη Κωστόπουλου με θέμα: «Σαρλ Μποντλέρ 1821-1867, 150 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη βραδιά για τα μέλη της, με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ.

 

 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η Εκπαιδευτικός Σοφία Δορμπαράκη με θέμα: «Από τη Φάτνη του Χριστού στην φάτνη της καρδιάς μας». Είσοδος Ελεύθερη. Θα προηγηθεί προσφορά τσαγιού στον 2ο όροφο.

 

 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ

στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιά, η ΧΕΝ θα πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση, με υπέροχα φαγητά, μουσική και χορό.

 

 

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά, διοργανώνεται εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο Δρ. Θεολογίας και καθηγητής μουσικής Ηλίας Λιαμής με θέμα: «Νέος Χρόνος, νέα ευκαιρία, νέα ελπίδα». Είσοδος Ελεύθερη. Θα ακολουθήσει η ευλογία και η κοπή της Βασιλόπιτας.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 12:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ. Κοπή πίτας Πειραϊκού Συνδέσμου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του π. Ιγνάτιου Παπασπηλιόπουλου με θέμα: «Άνθη Ευλαβείας 1708, 310 χρόνια από την εμφάνισή τους. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, Ώρα:10:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Μνημόσυνο για ευεργέτες και μέλη του Πειραϊκού Συνδέσμου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *