ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

φωνη πειραιωτών 1

Εκδηλώσεις από       16     Ιανουαρίου    2018

Δήμος Πειραιά

Δημοτικό Συμβούλιο

της Τετάρτης 17-01-18 ώρα 4:30μμ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος για τα πεπραγμένα της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πειραιά έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπογραφής συμπληρωματικού συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο με την επωνυμία ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση της από 17.08.2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που έχει συνάψει ο Δήμος μας με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), που αφορά στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων  για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) και τη με αριθ. 2123/36/2001/19-10-2001 απόφ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 1438 Β΄)».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρόσληψης εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έντεκα μηνών), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας “Επιμόρφωση του προσωπικού ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. ετών 2016 & 2017».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης”».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού αυτοματοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία αποκατάστασης της βλάβης στην ηλεκτρονική αντλία εφοδιασμού πετρελαίου κίνησης».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία τοποθέτησης ανταλλακτικών στην χειροκίνητη  αντλία εφοδιασμού πετρελαίου κίνησης».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία αποκατάστασης της βλάβης στη λειτουργία της ηλεκτρονικής βέργας της δεξαμενής πετρελαίου».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην παραμετροποίηση εκτυπωτικών πεδίων της εφαρμογής ΟΠΣΝΑ, για την αποστολή των αρχείων αυτών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στην παράθεση γεύματος 13 ατόμων στις 13/12/2017 στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES, που παρευρέθηκαν στον Πειραιά για τις εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του έργου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας:  «Αναβάθμιση, υποστήριξη λειτουργίας και ενημέρωση των προγραμμάτων FINE14, ADAPT16, ERGA NG».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 865/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης του “Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων και της έκδοσης ΚΕΚ” με τη συμπλήρωση εργασιών στο ανωτέρω πρωτόκολλο».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Δανεισμός στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, για την περίοδο Ιανουάριος 2018-Μάϊος 2018, του έργου του Κωνσταντίνου Βολανάκη “Το λιμάνι του Πειραιά” (1886 λάδι σε καμβά 120Χ75 εκ.), για τις ανάγκες της έκθεσης με τίτλο Κωνσταντίνος Βολανάκης “Ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας”».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στo Τampere της Φιλανδίας από 13-16/03/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης το 2018».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των 63 πεσόντων αεροπόρων μας με το C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991)  που θα τελεσθεί στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία  “Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά στις 5-2-2018».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 225,00 € για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του κ. Σταύρου Καλόγνωμου, εκπροσώπου του CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) που εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου, ο οποίος παρέστη  στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 3.155,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τις εκδηλώσεις “κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018” στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 4.402,00 €, που αφορά στη δεξίωση για τον Εορτασμό των Θεοφανείων 2018, που πραγματοποιήθηκε στις 6-1-2018».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 2.728,00 €, που αφορά στη δεξίωση για τον Εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2018, που πραγματοποιήθηκε στην 1-1-2018».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Διάθεση πιστώσεων ποσών 650,00 € & 217,00 €, που αφορούν στην τέλεση των μνημόσυνων του Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά και του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου του Π.Ν.».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 10.960,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά, δύο αιρετών και ενός μετακλητού υπαλλήλου στο Ισραήλ, από 10-16/2/2018, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 32ο Συνέδριο Δημάρχων».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης  συνολικού ποσού 1.124,50 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.)του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.103,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά στην παράθεση μπουφέ στο πλαίσιο της πραγματοποίησης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για τον Εσωτερικό Έλεγχο, από αντιπροσωπεία της “Εxpertise France”, από 18-19/12/2017».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 19.417,40 € (συμπ/νου Φ.Π.Α), που αφορά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 441,72 €, για το ακίνητο της οδού Kουντουριώτου αριθ. 87, από τον κ. Κουτρομάνο Μιχαήλ του Λάμπου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στις κ.κ. Κανέλλα Κουτρομάνου του Μιχαήλ & Χριστίνα Κουτρομάνου του Μιχαήλ».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 106,92 €,  για το ακίνητο της οδού 2ας Μεραρχίας αριθ. 3, από την ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 52,67 για το ακίνητο της οδού Ιωννιδών αριθ. 82, από την κα Κατσαφάδου Παναγιώτα του Θεόδωρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.080,02 €, για το ακίνητο “οικόπεδο” θέση “Καραϊσκάκη Μνήμα”, του οικοδομικού τετραγώνου Σαρανταπόρου-Επονιτών (πρώην Αλιπράντη) – Φώκαιας & Γρηγορίου Λαμπράκη και επί των οδών Σαρανταπόρου, Επονιτών (πρώην Αλιπράντη) αριθ. 21 και Φώκαιας, από τον Βαξεβανάκη Ευάγγελο του Παναγιώτη, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στους ιδιοκτήτες Χριστίνα Κουρή του Γεωργίου & Βαξεβανάκη Δημήτριο του Παναγιώτη».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθμ.  ΙΡΤ 5390 αυτοκίνητο επί της οδού Ευπλοίας έμπροσθεν του αριθμού 63».

 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Σύστημα «Μητρώο πολιτών»

Στις 22 Ιανουαρίου του 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σύστημα «Μητρώο πολιτών». Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 του ΥΠΕΣ:

Από το 12 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (12-01-2018) δε θα υφίσταται η λειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ, και ως εκ τούτου δε δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις Δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις δύναται να εκδίδονται πισ/κά Δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις Δημοτολογίου.

Από 16 Ιανουαρίου 2018 έως 21 Ιανουαρίου παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχ/σης Ληξιαρχικών Πράξεων και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ  ΣΤΟ Α1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

 

 

Μουσικό περίπατο στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στο ύψος του Νοσοκομείου Μεταξά,  θα πραγματοποιήσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, Τρίτη 16/1, στις 17:30.

 

Επίσης, την Τετάρτη 17/1, την ίδια ώρα,  η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα ψυχαγωγήσει τα μέλη του Α1 Κέντρου Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά.

 

Οργάνωση-επιμέλεια:  Διεύθυνση Πολιτισμού,  Tμήμα Φιλαρμονικής.

 

 

 

 

 

Προγράμματα για Παιδιά και Εφήβους

στη Δανειστική Βιβλιοθήκη

«Καίτη Λασκαρίδη»

Τι μπορείς να κάνεις με ένα βιβλίο; Μπορείς να το κρατήσεις, να το μυρίσεις, να το ξεφυλλίσεις, να δεις τις εικόνες του, να το διαβάσεις… Διαβάζοντάς το να ανακαλύψεις την ιστορία του, να γνωρίσεις τους ήρωές του και όλα όσα έχει κρυμμένα στις σελίδες του… Αυτό και μόνο είναι από μόνο του συναρπαστικό, διασκεδαστικό! Εάν όμως θέλεις να ανακαλύψεις πολύ περισσότερα, σε περιμένουμε στη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη»!

Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη», δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί, διοργανώνει από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο 2018 διάφορες δράσεις με αφορμή ένα βιβλίο! Στο νέο, φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα τόπο συνάντησης και επικοινωνίας για γονείς που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για την εκπαίδευση των παιδιών τους, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, παιδιά και έφηβοι θα ταξιδέψουν στον φανταστικό κόσμο του βιβλίου, θα διευρύνουν τις γνώσεις τους, θα αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, θα διασκεδάσουν!

Στόχος των προγραμμάτων είναι η επιμόρφωση των παιδιών και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών τους, επικεντρώνοντας  στο συναίσθημα και τη λογική.

Όλες οι δραστηριότητες  παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: 210 4297540-2 (εσωτ. 147, κα Δεδετζή)

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής ακολουθήστε αυτό το link: http://www.laskaridisfoundation.org/programma-enilikon-sti-danistiki-vivliothiki-keti-laskaridi/

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας στα νέα μας προγράμματα!

 

 

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολιού

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολιού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για διετείς σπουδές βιολιού στο εξωτερικό για την απόκτηση Bachelor ή Master.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της διακεκριμένης βιολονίστριας και Καθηγήτριας του Ωδείου Αθηνών Ισμήνης Χρυσοχόου – Κάρτερ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υ-ποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς, info@laskaridisfoundation.org) ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

http://www.laskaridisfoundation.org, e-mail: stagoni@laskaridou.gr

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επιμορφωτικά σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00-8.00 μ.μ. «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας. Με την φιλόλογο, ιστορικό, κ. ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και τον ιστορικό ερευνητή, συγγραφέα, πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΙΛΕΣΗ.

 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 6.00-8.00 μ.μ. «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία». Σεμινάριο θεατρικής παιδείας. Με τον Ηθοποιό, Σκηνοθέτη κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟ.

 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 6.00-8.00 μ.μ. «Απλά μαθήματα δογματικής». Σεμινάριο εκκλησιαστικής κατήχησης. Με τον Αρχιμανδρίτη ΔΑΝΙΗΛ ΨΩΙΝΟ, Θεολόγο.

 

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 6.00-8.00 μ.μ. «Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». Σεμινάριο εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας. Με τον Πρεσβύτερο ΕΛΙΣΣΑΙΟ ΚΥΝΟΥΣΗ, Φιλόλογο, Θεολόγο.

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 210 4125619 Fax: 210 4178947

 

 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ και ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΟΧ

Κυριακή 14ην Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 18:00, (Σωτήρος 13-15  & Ἡρώων Πολυτεχνείου β’ ὄροφος), η Ιερά Μητρόπολη Πειραιά και Σαλαμίνας ΓΟΧ, θα κόψει την πατροπαράδοτη Βασιλόπιτά της, που θα ευλογήσει ο Μητροπολίτης της κ. Γερόντιος. Είσοδος Ελεύθερη.

 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΓΟΧ

Παρασκευή 19 Ἰανουαρίου 2018 και ώρα 11:30πμ στο Κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί η τελετή του αγιασμού των υδάτων.

Τῆς τελετῆς προστήσεται ἡ Α.Μ., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ΓΟΧ κ.κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπό μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 20.30

στο Θέατρο Γκαράζ, Λαμπράκη και Ταξιαρχών, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού παρουσιάζεται από το Ιωνικό Θέατρο, το νέο έργο του Αντώνη Παπαδόπουλου με τίτλο «Επόμενη στάση: Κυπαρισσία». Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Βέργος, Γρηγόρης Γιάνναλης, Γιώργος Μπαϊκας, Ευγενία Πασπαλά και Γιάννα Πετρουτσά. Κείμενο – σκηνοθεσία: Αντώνης Παπαδόπουλος.

 

 

Κάθε Δευτέρα μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2018 και ώρα 9μμ

στο Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα στο Νέο Φάληρο Πειραιά θα παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Θάλαμος 7» του Μπάμπη Αρώνη. Μια παράσταση για τη γυναικεία κακοποίηση. Κρατήσεις: 2104816200

 

 

Κάθε Δευτέρα

στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/μου Πειραιά, μετά τον Εσπερινό, Κύκλος μελέτης της Αγίας Γραφής με τον π. Χρήστο Χριστοδούλου.

 

 

Κάθε Δευτέρα ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά θα πραγματοποιείται ο κύκλος των πιστών για την ανάλυση της Αγίας Γραφής από τον π. Δανιήλ, προϊστάμενο του Ναού.

 

 

Κάθε Τρίτη και ώρες 18.00 – 20.00 μ.μ.

στο κτίριο της ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιά, λειτουργεί εκπαιδευτικό τμήμα χορωδιακής μουσικής για ενήλικες, υπό την Δ/νση της μαέστρου κ. Δέσποινας Σκουλάξενου. Πληροφορίες: 210-4181-674 και 210-4185080. Email: xenpirea@gmail.com

 

 

Κάθε Τρίτη στις 16:00

στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας της ενορίας Αγίου Δημητρίου Πεiραιώς, ο Αρχιμ. Δανιήλ Ψωίνος πραγματοποιεί λειτουργικό σεμινάριο.

 

 

Κάθε Τετάρτη στις 18:00

στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων Πειραιά ψάλλεται η Παράκληση του Αγίου Ελευθερίου

 

 

Κάθε Τετάρτη στις 19:45

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Πειραιά, τελείται νυχτερινή Θεία Λειτουργία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και σωτηρίας όλων

l Κάθε Τετάρτη, στις 19.00, στο βιβλιοπωλείο «Αιγηίς» στον Πειραιά, ο Λυκειάρχης Παναγιώτης Μητροπέτρος διδάσκει, μία σειρά μαθημάτων με τον γενικό τίτλο «Προσεγγίσεις στους Μεγάλους Πλατωνικούς Μύθους». (του «Κριτία, του «Τίμαιου»  και της «Πολιτείας»). Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Κάθε Πέμπτη 10:00 -14:00 και 17:00 – 19:00

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διεύθυνση Παι-δείας και Δια βίου Μάθησης) υλοποιοεί το πρόγραμμα «Empower Active Ageing- EMPACT», Erasmus+ Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση, τη δικτύωση και την επαγγελματική ενεργοποίηση των ατόμων άνω των 50 ετών μέσα από τη δημιουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης παράλληλα με τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων και πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων στις συμμετέχουσες χώρες. Οι ενήλικες θα εκπαιδευτούν σε τρεις θεματικές ενότητες: Επιχειρηματικές Δεξιότητες, «Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας», «Ήπιες Δεξιότητες (επικοινωνίας, κοινωνικές, διαπραγμάτευσης)»

Πληροφορίες: 210 4142248, Fax: 210 4142347 email: incoming-erasmus @unipi.gr, 210 4142170, Fax: 210 41 42347 email: ols-erasmus@unipi.gr.

 

 

Κάθε Παρασκευή

στο Μουσικό Καφενείο ΙΧΝΟΣ της Λένας Αλκαίου, Κολοκοτρώνη 30 Πειραιά, υπάρχει παρεΐστικη ατμόσφαιρα με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τον Σπύρο Καβαδά. Πολύ χαμηλές τιμές: μεζέδες με τσίπουρο ή κρασί 10 ευρώ ανά 2 άτομα η γύρα. Τηλ: 6945123475

 

 

Κάθε Σάββατο στις 7μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά θα πραγματοποιούνται συναντήσεις της σύναξης των νέων, με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο.

 

 

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 π.μ.

ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Μώραλης και το Δημοτικό Συμβούλιο, σας καλούν να παρευρεθείτε στο Αρχιερατικό μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Δημοτικού Νεκροταφείου «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ», υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των συνδημοτών μας που φονεύθηκσαν κατά τον βομβαρδισμό της πόλης στις 11 Ιανουαρίου 1944.

 

 

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 8 το απόγευμα

στο Δημοτικό Θέατρο “Ιάκωβος Καμπανέλλης” στον Αγ. Ι. Ρέντη θα διεξαχθεί το 3ο Φεστιβάλ Κιθάρας Αττικής με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Με την στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών

 

 

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 21:00

στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνη Σαμαράκη (Μικράς Ασίας και Παπαναστασίου, Κερατσίνι), ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε συνεργασία με το Θέατρο Άλφα Ιδέα θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση «Θα σου πω μια Ιστορία που τη λένε… Ικαρία».

Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 18:30

στην καφετέρια JUST 11, Λεωφόρος Ειρήνης 138 και Φορμίωνος, Πέραμα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αργώ Περάματος, θα κόψει την πίτα του.

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΚΡΑΤΑ - Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟ – ΣΟΛΟ – ΒΡΥΣΗ ΓΚΟΛΦΩΣ

Η Εφημερίδα «Η Φωνή των Πειραιωτών» διοργανώνουν την πρώτη τους ημερήσια προσκυνηματική, ενημερωτική, χαλαρωτική και πεζοπορική εκδρομή για τη νέα χρονιά, στην Ακράτα, την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, την γραφική λίμνη Τσιβλό, το πανέμορφο χωριουδάκι Σόλο, το Καστράκι και τη Βρύση της Γκόλφως.

Αναχώρηση στις 8:15 το πρωΐ από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

ΕΥΛΟΓΙΑ, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, ΚΕΡΑΣΜΑ  ΣΤΗ  ΜΟΝΗ  ΤΗΣ  ΑΓ.  ΤΡΙΑΔΑΣ

Στάση στην Ακράτα, Προσκύνημα στην Ι.Μ Αγίας Τριάδας, στάση στη Λίμνη Τσιβλό και τελικός προορισμός το χωριό Σόλο, όπου θα καθίσουμε για φαγητό και χαλάρωση.

Όσοι θέλουν μπορούν να περπατήσουν στα μονοπάτια της περιοχής και να επισκεφτούν το Καστράκι και την ονομαστή βρύση της Γκόλφως.

Επιστροφή αργά το απόγευμα με ενδιάμεση στάση αν χρειαστεί και μας πάρει ο χρόνος.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 210 4223551, Γιάννη Κανατσέλη 6976228521.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 10 ΕΥΡΩ

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου στις 9.00 το πρωί,

Στο πλαίσιο των τοπικών δράσεων εξωραϊσμού των συνοικιών του Δήμου Νίκαιας- Αγ Ι. Ρέντη με γενικό τίτλο «ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ», η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου θα πραγματοποιήσει αισθητικές παρεμβάσεις στην πλατεία Κουμπάκη στη Νίκαια.

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Πειραιά, η σύναξη των νέων θα κόψει την πίτα της και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα.

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα και θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο γνωστός Λαογράφος και Σκηνογράφος Γιάννης Σκουλούδης για ήθη και έθιμα των Αγίων ημερών και της πρωτοχρονιάς. Η Μουσικός κ. Δέσποινα Σκουλάξενου θα μας παίξει στο πιάνο τραγούδια Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάς.  Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μμ, στην Καφετέρια DEFACTO Μπουμπουλίνας 36 Πειραιά, η Λέσχη LIONS Πειραιά θα κόψει την πίτα της.

 

 

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 10πμ με 2μμ

στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Μητρόπολης Πειραιά.

 

 

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11πμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Σωτήρος 17, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά θα κόψει την πίτα του.

 

 

14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μμ, Π. Τσαλδάρη 184, 1ος όροφος, Νίκαια, η Ένωση Ρενκιωτών – Οφρυνιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», θα κόψει την πίτα του. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:30 π.μ.).

το πλοίο F/B BLUE STAR 1 (Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς, Περιοχή Ηετίων, Πύλη Ε2), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων θα κόψει την πίτα του. Τιμή 15 ευρώ ανά άτομο, (δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών). Περιλαμβάνει πλήρες μενού – μπουφέ και ποτά. Πληροφορίες: Μαιρη Διακογιάννη 69766-80514, Πόπη Χατζηδάκη. 6956017855

 

 

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στις 11:30 π.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» (Μικράς Ασίας 24 & Παπαναστασίου 18756, Κερατσίνι), ο Σύλλογος Ακρωτηριανών Θήρας θα κόψει την πίτα του. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

 

 

Κυριακή 14-1-18, ὥρα 11.45 π.μ

στο Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, όπισθεν Γηροκομείου Πειραιῶς τηλ. 2104125619, θα πραγματοποιηθεί συναυλία από τριφωνικό σχήμα: Δημήτρης Κανάρης, πιάνο, τραγούδι, Φλώρα Χερουβείμ, κιθάρα, τραγούδι, Ἀντωνία Χερουβείμ, κρουστά, τραγούδι.

Είσοδος ελεύθερη.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 12:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ. Κοπή πίτας Πειραϊκού Συνδέσμου.

Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 14 Γενάρη 1.30 το μεσημέρι

στην κοσμική ταβέρνα, «οι γεύσεις του Διογένη» Πεντέλης 27, Π. Φάληρο πίσω από το μαιευτήριο Ρέα, ο Σύνδεσμος Γυναικών Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων θα κόψει την πίτα του. Είσοδος με προσκλήσεις.

 

 

Κυριακή 14 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 5.30 μ.μ

στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Πειραιῶς, ὁδός Φίλωνος 34Α, θά γίνει κοπή βασιλόπιτας & ¨εορτή νέου ἔτους, μέ ὕμνους, τραγούδια, προβολές, ἀφιερώσεις καί σύντομη ὁμιλία μέ θέμα: «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε» (Ἐφ. ε΄ 16). Ὁμιλητής: κ. Κοκάλης Ἀβραάμ, θεολόγος – ἱεροκήρυκας. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης «Μιχάλης Κάσσης» θα πάει θέατρο.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του π. Ιγνάτιου Παπασπηλιόπουλου με θέμα: «Άνθη Ευλαβείας 1708, 310 χρόνια από την εμφάνισή τους. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου.

Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.30

στα γραφεία μας στον 1ο όροφο, Δημοσθένους 2 & Ακτή Ποσειδώνος, στο Λιμάνι του Πειραιά – στον πύργο στην Κεντρική Αγορά, η Ομοσπονδία Μικρών Κυκλαδονήσων θα κόψει την πίτα της. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας, Ζαΐμη 19, οι απόφοιτοι θα κόψουν την πίτα τους, θα διανείμουν το νέο τους ημερολόγιο και δεξιωθούν τους προσελθόντες με νόστιμα εδέσματα.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30

στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος όροφος) (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού – Πειραιάς), οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, που, επί σειρά ετών, υπηρετούν την επιχειρηματικότητα, με την ευκαιρία του Νέου Έτους, σας προσκαλούν στην κοινή εκδήλωση κοπής πίτας, που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., Είσοδος με προσκλήσεις.

 

 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8μμ,

στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στο Μικρολίμανο, ο Ροταριανός Όμιλος Πειραιάς Ανατολή, θα κόψει την πίτα του.

 

 

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 1μμ

στη λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, αρχίζουν και πάλι οι μεσημεριανές συνεστιάσεις των μελών.

 

 

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου. Την Παραμονή Τρίτη 16 το απόγευμα στις 6:30μμ, θα τελεστεί μέγας, πανηγυρικός, αρχιερατικός εσπερινός με αρτοκλασία. Ανήμερα Τετάρτη 17 Ιανουαρίου το πρωΐ θα τελεστεί Ιερά Θεία Λειτουργία και αμέσως μετά στις 10πμ, θα ακολουθήσει η περιφορά της Ιεράς εικόνας.

 

 

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Ταμπουρίων, επί τη εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Τρίτη 16/01παραμονή της γιορτής στις 18:30 θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και στις 21:30 θα αρχίσει η τέλεση ιεράς αγρυπνίας.

Τετάρτη 17/01 το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

 

 

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρας 6μμ, στη σχολή γονέων του Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η ψυχολόγος Καλλιόπη Κόλλια με θέμα: «Η σχέση των δύο γονέων και η συμβολή τους στη διαδικασία ταύτισης του παιδιού τους με τη βιολογική ταυτότητα του φύλου του».

 

 

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

εορτάζει το ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιά. Την Παραμονή Τρίτη 16 το απόγευμα στις 6:30μμ, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Ανήμερα Τετάρτη 17 Ιανουαρίου το πρωΐ θα τελεστεί Ιερά Θεία Λειτουργία.

 

 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αντωνίου, στο Ίδρυμα Δαμαλά, Αλκιβιάδου 161,  Πειραιεύς, Τηλ. 210 4296091-92, θα λάβει χώρα  δέηση στο εκκλησάκι του ιδρύματος, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του εμπνευστού και Ιδρυτού του Ιδρύματος Αντωνίου Δαμαλά, των  αδελφών του Ειρήνης και Νικολάου των γονέων τους Στυλιανού και  Θεοδώρας συγγενών & φίλων.

Μετά το πέρας της δέησης θα ακολουθήσουν ομιλίες:

Καριάμη Μιχάλη, πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού, με θέμα «Ο Δρ. Αντώνιος Δαμαλάς», γραμμένη από τον κ. Μανώλη Φύσσα ο οποίος ήταν μαθητής του στην σχολή Μηχανικών της Χίου.

Κόντου  Αλεξάνδρου, καθηγητή Φιλολογίας, με θέμα: «Τι έχει πάρει ο Χριστιανισμός από τον Ελληνισμό».

Στη συνέχεια το Ίδρυμα Δαμαλά θα τιμήσει για την συνεισφορά τους στο ΙΔΡΥΜΑ τους: Φιλιππίδη Ηλία, Κανατσέλη Ιωάννη, Μενεγάκη Χρυσόστομο, Παντελόπουλο Κων/νο, Μπριλλή-Καλουτά Μαρία, Μακρογιαννάκη – Δούκα  Σοφία.

Τέλος, Θα δοθούν Πιστοποιητικά παρακολούθησης των μαθημάτων Ελληνολογίας από τον Φιλιππίδη Ηλία, καθηγητή Κοινωνιολογίας και Νομικό.

 

 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, Τέρμα Ακτής Κουμουνδούρου Αιγιαλός, Μικρολίμανο, Τηλ 2104127107, ο Ροταριανός Όμιλος Πειραιά Κέντρο θα παραθέσει φιλική συνεστίαση σε μέλη και φίλους του.

 

 

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνάντηση κυριών για τσάϊ και κουβεντούλα.

 

 

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

η ΧΕΝ Πειραιά θα πάει στο Μέγαρο Μουσικής με ξενάγηση. «Van Gogh Alive». Αναχώρηση από  την πλατεία Τερψιθέας 11.30 π.μ.

 

 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί παιδική μουσική παράσταση.

 

 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00

Καραολή & Δημητρίου 67-69, 1ος όροφος, Πειραιάς, η ΝΟ.Δ.Ε. Α’ Πειραιώς & Νήσων της Νέας Δημοκρατίας, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά της. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

 

 

Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 5.00 μ.μ

στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Κορυδαλλοῦ, ὁδός Πέτρου Ράλλη 182 & Παράσχου, θά ἔχουμε ὁμιλία μέ θέμα: Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζόμαστε; (Β) Ὁμιλητής: Ὁ κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, θεολόγος – ἱεροκήρυ-κας. Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει χαρά. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Δευτέρα 22.1.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Ο Πειραιάς στην προϊστορία. Ο πολιτισμός των Μινυών. Θεμιστοκλής, Περικλής, η χρυσή εποχή της ανάπτυξης του επινείου». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8μμ

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η Δρ. Έλενα Μητροπέτρου με θέμα: «Οι τρεις κατακλυσμοί της Ελληνικής παράδοσης. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8μμ

στο εργαστήρι του γλύπτη Μιχάλη Κάσση, Τζιροπούλου 15 Νέο Φάληρο Πειραιά, ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης «Μιχάλης Κάσσης» διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η Βάνα Πανδή – Αγαθοκλή Δρ, Χημείας, ερευνήτρια με θέμα: «Η Χημεία στην Κουζίνα». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11πμ

στο Γηροκομείο Πειραιά θα κοπεί η πίτα.

 

 

Τρίτη 23.1.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Αναφορά στην Αρχαία Τραγωδία. Ορισμός ονόματος της τραγωδίας. Ορισμός του Θεάτρου. Πρώτος ηθοποιός του αρχαίου δράματος. (Μέρος Α´)». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 6μμ

στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων Αγάπη για Ζωή διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τον απολογισμό του έργου του για το 2017 και την παρουσίαση των νέων δράσεων του για το 2018.

 

 

Παρασκευή 24 με Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ MARGARONA ROYAL HOTEL 4*

η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ πάει εκδρομή με το πρακτορείο LAPLAYIA HOLIDAY στην πανέμορφη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την  Λευκάδα.

1 ΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ: Αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ  ημίωρη  στάση για καφέ. Και στην συνέχεια  ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ και άφιξη στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Ιερή πόλη της Επαναστάσεως του 1821. Παντού υπάρχουν μνημεία του ηρωισμού εκείνης της εποχής. Το ΗΡΩΩΝ, το μνημείο του ΒΥΡΩΝΟΣ. Αναχώρηση για ΑΡΤΑ και στάση. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο. Άφιξη ΠΡΕΒΕΖΑ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2 ΗΜΕΡA ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, θα επισκεφθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΛΗ για να θαυμάσουμε τα όμορφα κέρινα ομοιώματα. Στη συνεχεια θα επισκεφτούμε το ΝΗΣΑΚΙ της ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ στην ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ γεύμα παραμονή και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

3 ΗΜΕΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΠΡΕΒΕΖΑ, και αναχώρηση μέσω από το υποθαλάσσιο τούνελ, θα φθάσουμε στη ΛΕΥΚΑΔΑ, για να γνωρίσουμε την ομώνυμη πόλη, , παραμονή, γεύμα και αναχώρηση μέσω ΒΟΝΙΤΣΑ για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, και συνεχίζουμε ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΡΙΟ  στάση, και άφιξη ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο,

Ξενοδοχείο Δίκλινο 115 €, Μονόκλινο 165 €

 

 

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11πμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, θα κόψει την πίτα της.

 

 

Τετάρτη 24.1.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Εισαγωγή στη Δογματική». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30

στον πολυχώρο “ΑΠΟΛΛΩΝ ” (Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Καμίνια Πειραιά, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά θα πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας – γιορτή Βραβεύσεων. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 25.1.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα». Ο τονισμός των λέξεων τότε και σήμερα. Α΄ και Γ΄ Ωδή του κανόνος του Ακαθίστου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, Μακράς Στοάς 2, ισόγειο Πύργου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευσή της.

 

 

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9μμ

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου, με ζωντανή μουσική και εδέσματα.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, Ώρα:10:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, Αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» 2ος όροφος. ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Μνημόσυνο για ευεργέτες και μέλη του Πειραϊκού Συνδέσμου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00

στην Ελληνογαλλική Σχολή Saint Paul στον Πειραιά, Χαριλάου Τρικούπη 36 (είσοδος από Κουντουριώτου), η Ένωση Συμιακών Νέων «ο Νιρέας», διοργανώνει εκδήλωση για την καλή χρονιά, τα καθιερωμένα, πλέον «ΑΚΟΥΜΙΑ». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

η σύναξη των νέων Αγίας Τριάδας Πειραιά θα πάει εκδρομή απογευματινή στον Ι.Μ Πανα-γίας Παντάνασσας Κερατέας.

 

 

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.

στην αίθουσα δεξιώσεων «V’AMΜOS» του σταδίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ», η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» θα κόψει την πίτα της. Είσοδος Ελεύθερη. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

 

 

Κυριακή 28 Ἰανουαρίου 2018 (Τελώνου & Φαρισαίου), ὥρα 5.00 μ.μ

στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Νικαίας, Καισαρείας 134, θά ἔχουμε ὁμιλία μέ θέμα: Ὑπερηφάνεια·ἀρχή καί ρίζα κάθε κακίας. Ὁμιλητής: Ὁ κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, θεολόγος – ἱεροκήρυκας. Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει χαρά. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Δευτέρα 29.1.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Η πολιορκία και η καταστροφή του Πειραιά από τον Σύλλα. • Η περίοδος ερήμωσης της πόλης, Μεσαίωνας, Οθωμανική Περίοδος». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

η ΧΕΝ Πειραιά πηγαίνει εκδρομή: Περίπατος στο Μαραθώνα και επίσκεψη στον Άγιο Ραφαήλ, στο Άνω Σούλι Μαραθώνα. Αναχώρηση από πλατεία Τερψιθέας 10.00 π.μ και επιστροφή περίπου 5.00 μ.μ.

 

 

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

την αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία της Ελένης Σταθοπούλου με θέμα Ούγκο Φώσκολο, 1778 – 1827, 240 χρόνια από τη γέννησή του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.00

στο κτήριο του Πειραϊκού Συνδέσμου, Καραΐσκου 104, Πειραιάς (4ος όροφος, Αίθουσα Χαραλαμποπούλου), θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης των αριστούχων μαθητών της τρίτης Λυκείου Δήμου Πειραιά και Ανατολικής Αιγιαλείας, σχολικής περιόδου 2016-2017, από το Ίδρυμα «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ».

Είσοδος Ελεύθερη

 

 

 

Τρίτη 30.1.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Αναφορά στην Αρχαία Τραγωδία. Ορισμός ονόματος της τραγωδίας. Ορισμός του Θεάτρου. Πρώτος ηθοποιός του αρχαίου δράματος. (Μέρος Β´)». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 31.1.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Θεολογία». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ.

Ολομέλεια μελών στην ΧΕΝ Πειραιά.

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μμ, στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου: «ΜΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΩΣΕ ΜΕ» της Νικολέτας Βέλλη.

Δευτέρα 1-2-2018 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στη λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη Πίτας της Λέσχης, μετις ευλογίες του πατέρα Γεωργίου Καλαμάρη.  Θα ακολουθήσει δεξίωση με πλούσιο μπουφέ, προσφορά των συζύγων των  μελών και των φίλων της Λέσχης. Είσοδος Ελεύθερη για τα μέλη και τους φίλους.

 

 

 

 

 

Πέμπτη 1 με Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία» διοργανώνει προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων: Πληροφορίες: 2104118602, 2104118640

 

 

Πέμπτη 1.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Χαίρε η μετάγουσα πάντας εκ θανάτου προς ζωήν». Ρήμα και κατηγόρημα. Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Ωδή του κανόνος του Ακαθίστου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικο πάρτι για παιδιά.

 

 

Δευτέρα 5.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Το χρονικό της αρπαγής του Πειραϊκού Λέοντα από τον Μοροζίνη. •Περίοδος Εθνικής Παγγενεσίας και Πειραιάς». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8μμ

στο εργαστήρι του γλύπτη Μιχάλη Κάσση, Τζιροπούλου 15 Νέο Φάληρο Πειραιά, ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης «Μιχάλης Κάσσης» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα την Μανιάτικη Λογοτεχνία. Επιμέλεια Βασίλης Καββαθάς, Δημοσιογράφος.

 

 

Τρίτη 6.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Αναφορά στον Αριστοτέλη και στον ορισμό του για το θέατρο και τις βασικές του αρχές γι᾽ αυτό». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 7.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Θεός και κτίση». Ελεύθερη Είσοδος.

 

 

Πέμπτη 8.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Χαίρε Δέσποινα δι΄ής χαράς πληρούμεθα». Κλίση και χρήση του ουσιαστικού. Ζ΄, Η΄, και Θ΄ Ωδή του κανόνος του Ακαθίστου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.

στη ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα πραγματοποιηθεί Αποκριάτικη συνεστίαση για την Τσικνοπέμπτη.

 

 

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9μμ

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης με ζωντανή μουσική, χορό και εδέσματα,

 

 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 19.30

στο πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, στον Πειραιά, η Αδελφότητα Κρητών «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση: «Μάνα με τους λεβέντες σου και τη μοναχοκόρη», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αντιπροέδρου Α.-Μ. Ντουντουνάκη. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Σμυρναίων Νικαίας και Πειραιώς επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Θεσσαλίας, στην Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης με όσους παρόντες.

 

 

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης «Μιχάλης Κάσσης» θα πάει θέατρο.

 

 

Δευτέρα 12.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Η Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος, ίδρυση του Δήμου Πειραιώς. • Εμπορική, οικονομική, βιοτεχνική – βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης. Ο Πειραιάς της ναυτιλίας (Από τη Σύρο στο μεγάλο λιμάνι)». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία της Δήμητρας Μώρου με θέμα: Αλέκος Λιδωρίκης: 1907 – 1988, 30 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 13.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Επεξήγηση για τα μεγάλα «Εν άστυ διονύσια» (Γιορτή θεάτρου) με αναφορά στους τρεις τραγικούς και ειδικότερα Αισχύλο και Σοφοκλή». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 14.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Θεός και άνθρωπος». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 15.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Στολήν αφθαρσίας ενεδύθημεν». Ονοματικοί και Επιρρηματικοί προσδιορισμοί. Απολυτίκιον και Κοντάκιον του Ακαθίστου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 15-2-2018 και ώρα 18.30

στη λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Λέσχης.

 

 

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ

στη ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, η Δημιουργός Καλαμένιας Φλογέρας, κ. Μίτσα Χατζημιχάλη, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του Μουσείου Φλογέρας.

 

 

Σάββατο, 17, Κυριακή 18, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

τριήμερη εκδρομή σε Θεσσαλία, Περτούλι, Ελάτη του Ζήνωνα.

 

 

Τρίτη 20.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Ευριπίδης και Αριστοφάνης. Ιδεολογία τους και τα έργα τους». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8μμ

στο εργαστήρι του γλύπτη Μιχάλη Κάσση, Τζιροπούλου 15 Νέο Φάληρο Πειραιά, ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης «Μιχάλης Κάσσης» θα πραγματοποιήσει την γενική συνέλευση των μελών του.

 

 

Τετάρτη 21.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Χριστολογία (Α´)». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 22.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε». Τα είδη και η συντακτική χρήση των μετοχών. Α΄ Στάση Χαιρετισμών. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ

στα γραφεία του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνάντηση κυριών για τσάϊ και κουβεντούλα.

 

 

Σάββατο 24-2-2018 και ώρα 21.00

η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά θα πραγματοποιήσει την Ετήσια χοροεσπερίδα της Λέσχης στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, Καραγιώργη Σερβίας 18, Καστέλλα. Πληροφορίες – συμμετοχές: Χρήστο  Γερασίμου: στα τηλέφωνα της Λέσχης ή 694 5598499.

 

 

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10πμ

η Αδελφότητα Κρητών Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί τηςοδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά, θα πραγματοποιήσει την ετήσια Τακτική Γενική Σσνέλεσση που θα πραγματοποιηθεί, την Κσριακή 25 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας έως τις 10:45, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

 

 

Δευτέρα 26.2.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Η Μικρασιατική καταστροφή και το προσφυγικό ζήτημα στον Πειραιά. Η περίοδος του Μεσοπολέμου και η καρατόμηση της πόλης του Πειραιά». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Φίλιππου Λογιωτατόπουλου με θέμα: Γεώργιος Ζαλοκώστας: 1805-1858, 160 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 27.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Ανάλυση και εκφορά του λόγου στην αρχαία τραγωδία με παραδείγματα και ανάλυση της μουσικότητά της». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 28.2.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά: στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Χριστολογία (Β´)». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.

στη ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση.

 

 

Πέμπτη 01.03.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Ήκουσαν οι ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων». Αόριστος και προστακτική. Β΄ Στάση Χαιρετισμών. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 5.3.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Ο Πειραιάς των βομβαρδισμών και το πρόβλημα των βομβοπλήκτων. • Ο κατοχικός Πειραιάς». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 6.3.2018 και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Ανάλυση των έργων: Προμηθέας Δεσμώτης, Αντιγόνη, Μήδεια». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 7.3.2018  και ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Εκκλησιολογία». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 8.3.2018

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα». Τα πιο συχνά ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη. Γ΄ Στάση Χαιρετισμών. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 3.00 μ.μ.

από την πλατεία Τερψιθέας, η ΧΕΝ Πειραιά θα μεταβεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ιμβριώτισσας στη Σαλαμίνα, για να παρακολουθήσει την Ακολουθία των Γ’ Χαιρετισμών.

 

 

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία του Παναγιώτη Ξηντάρα με θέμα: Επιφυλλίδα – δοκίμιο – Ευθυμογράφημα, σύντομα εκλεκτά κείμανα. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 12.3.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων με «Θέματα Πειραϊκής Ιστορίας». Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητές τους Στέφανο Μίλεση, Αρχοντία Παπαδοπούλου, με θέμα: «Πνευματικός και Καλλιτεχνικός Πειραιάς». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 13.3.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, «Σπουδή στην Αρχαία Τραγωδία», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κοντοδήμο, με θέμα: «Επίλογος του Σεμιναρίου, Αναφορά στην θεμελίωση και την βάση του αρχαίου δράματος και ο τρόπος που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του θεάτρου». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 14.3.2018 και ώρα 6μμ

Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά, στα πλαίσια των σεμιναρίων Εκκλησιαστικής κατήχησης, «Απλά μαθήματα δογματικής», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων με τίτλο: «Απλά μαθήματα Δογματικής» με ομιλητή τον π. Δανιήλ Ψωΐνο και θέμα: «Εσχατολογία». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 15.3.2018 και ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια των σεμιναρίων εκκλησιαστικής γλωσσομάθειας με τίτλο «Κανών και κανόνες – Σπουδή στον Ακάθιστο Ύμνο». με ομιλητή τον π. Ελισσαίο Κυνούση και θέμα: «Ω, Πανύμνητε Μήτερ». Συνηθισμένα εκφραστικά λάθη σε συνηθισμένες εκφράσεις. Δ΄ Στάση Χαιρετισμών, Επιλεγόμενα. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ

η ΧΕΝ Πειραιά θα παραθέσει φιλικό τσάϊ στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιάς.

 

 

Πέμπτη 22-3- 18 και ώρα 19.00

στη λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, θα πραγματοποιηθεί η Βράβευση Ειρήνης Νταϊφά και κ. Σφύκα. Απονομή τίτλων Επιτίμων Μελών στους: Ειρήνη Νταϊφά, κ. Σφύκα, Ναύαρχο Π.Ν. (εα) κ. Σταύρο Κούβαρη, Χειρουργό – οδοντίατρο του Οίκου Ναύτου κ. Χαράλαμπο Κοντό. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

 

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 6μμ

στην αίθουσα του Ζήνωνα, Κολοκοτρώνη 80, 7ος όροφος Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ» στο πλαίσιο των εργασιών του διοργανώνει ομιλία της Ελένης Δάλλα, με θέμα: Μαξίμ Γκόργκι 1868-1936, 150 χρόνια από τη γέννησή του. Θα ακολουθήσει επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων των μελών του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ.

η ΧΕΝ Πειραιά θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ηρώων Πολυτεχνείου 82 Πειραιάς και θα πραγματοποιήσει το Πασχαλινό της παζάρι με χειροποίητες λαμπάδες και σπιτικά γλυκά. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Από Σάββατο 31 Μαρτίου

o «Μαγικός αυλός», η σπουδαία όπερα του Μότσαρτ έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε μια εντυπωσιακή και πρωτοποριακή παραγωγή. Παραστάσειςι: 31 Μαρτίου & 1, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 Απριλίου 2018. Ώρα έναρξης: 19.30 (τις Κυριακές στις 18.30). Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής

 

One comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *