παραβάσεις

Οινόπνευμα, κινητά και όριο ταχύτητας Οι βασιλείς των παραβάσεων

Τον μήνα Ιούλιο 2017 στην περιοχή της Αττικής βεβαιώθηκαν παραβάσεις κυκλοφοριακής συμπεριφοράς: -674 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,

1 2 3 4 400