«ΣΙΤΙΖΟΥΜΕ & Μοιράζουμε χαμόγελα!» Συνεργασίας Δήμου Πειραιά και PepsiCo

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ευρώπης &Βαλκανίων, κ. ChristopheGuille, ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.

1 404 405 406 407 408 412