ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ..Γνώριζε ο Λυτρωτής και Κύριός μας  την οδό που βάδιζε;

ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ Ι     Ιωάννης Σπ. Λαζαράκος

      E-mail: jlazarakosdim@yahoo.grΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τη χριστιανική ορθόδοξη Θεολογία, πάθος δύναται να ονομαστεί ολόκληρη η επί γης ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή η κένωση και ενανθρώπισή Του είναι η αρχή και το προοίμιο του πάθους. Ο Μονογενής Υιός του Θεού, «ο ων εις τον κόλπον του Πατρός» (Ιωάν. α΄18) προσλαμβάνει τη πτωχή ανθρώπινη φύση, γίνεται «υιός ανθρώπου» κατέρχεται όλες τις βαθμίδες της κλίμακος της ταπεινώσεως, για να σώσει τον άνθρωπο και να τον υψώσει στο αρχαίο κάλλος που είχε απωλέσει.

Τα περιστατικά τόσο της ταπεινής γεννήσεώς Του στο σπήλαιο και της σπαργανώσεώς Του στη φάτνη, οι διωγμοί, τους οποίους απ’ την αρχή της ζωής Του δοκίμασε, η φυγή Του στην Αίγυπτο, η εγκατάστασή του στην πολύ κακόφημη Ναζαρέτ, όπου και περιφρονητικά ονομάστηκε Ναζωραίος, η μακροχρόνια χειρονακτική του εργασία ως ξυλουργός, μας δίνουν, εστω, μια αμυδρή εικόνα των συνθηκών, από τις οποίες διήλθε τα χρόνια της ιδιωτικής του ζωής «ο πτωχεύσας δια την σωτηρίαν μας Κύριος».

Και εφόσον στοιχεία πάθους συνθέτουν την ιδιωτική Του ζωή, λόγω της πτώχειας, ασημότητας, αφάνειας, κοπιαστικής εργασίας, υπακοής στη Θεοτόκο και στον Ιωσήφ, πολύ περισσότερο η δημόσια ζωή Του έχει όλα τα γνωρίσματα του πάθους. Αρχής εξ αρχής του δημοσίου βίου Του ξεκίνησε ο φθόνος των αρχόντων του Ισραήλ, οι οποίοι τάχθηκαν αντιμέτωποι στο ανακαινιστικό Του έργο. Συνενώθηκαν σε κοινό μέτωπο εναντίον του όλοι (Αρχιερείς, Πρεσβύτεροι του λαού, Γραμματείς, Φαρισαίοι κ.λ.π.) και συνεχώς προσπαθούσαν να τον συκοφαντούν σαν καταλύοντα το Νόμο  και διδάσκαλο νέων εθίμων. Παράλληλα όλοι αυτοί προσπαθούσαν να τον συκοφαντήσουν στη Ρωμαϊκή Αρχή που ήταν υπόδουλοι. Η συνεχώς αυξανόμενη αυτή εχθρότητα κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση να βρουν αφορμή να τον καταδικάσουν εις θάνατον και έτσι να απαλλαχθούν από την ενοχλητική παρουσία του.

Η κορύφωση αυτού του θανάσιμου μίσους κατά του Κυρίου και Λυτρωτή παρουσιάζεται κατά τη θριαμβευτική Του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, που με έξαλλο ενθουσιασμό τον υποδέχθηκαν μυριάδες Ιουδαίων κράζοντας «τα ουρανομήκη ωσσανά» κρατώντας κλάδους φοινίκων. Στη συνέχεια οι άρχοντες Ιουδαίοι προχώρησαν χωρίς καθυστερήσεις στην εφαρμογή του εγκληματικού τους σχεδίου «παραδώσαντες εις θάνατον τον ανεύθυνον».

Πάθος λοιπόν υπήρξε ολόκληρη η ζωή του Λυτρωτή. Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Δημόπουλος επισημαίνει: «Και το άξιο περισσοτέρας προσοχής είναι τούτο: ο Κύριος το πάθος, το οποίο θα κατέληγε εις την επί του Σταυρού θυσίαν, το έζη καθημερινώς και εβάδιζε εις τον θάνατον με αποφασιστηκότητα και με βήμα σταθερόν. όχι μόνον εις τους μαθητάς του ιδιαιτέρως προέλεγεν, ότι προχωρεί προς τον Σταυρόν, αφού σκοπός της ενανθρωπήσεώς του είναι να δώσει “την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών “ (Μάρκ. ι΄ 45) και ότι οι εχθροί του “αποκτενούσιν αυτόν “ (Μάρκ. θ΄ 31), αλλά και ενώπιον πλήθους πολλού έλεγε “νυν η ψυχή μου τετάρακται, και τι είπω; Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον ει την ώραν ταύτην“ (Ιωάν. ιβ’ 27)».

Αυτά όλα, τα Πάνσεπτα Πάθη του ζώντος Υιού και Λόγου και Αγιοτριαδικού Θεού μας θα βιώσουμε κι εφέτος, με τη χάρη του Κυρίου μας, εις τους κόλπους της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Του, από την Κυριακή των Βαΐων έως και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Ας αλλάξουμε πορεία κάνοντας ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ απομακρυνόμενοι από τη οδό της απώλειας και ας κατευθυνθούμε επιτέλους, διότι ο καιρός εγγύς είναι, εις το εξής στην οδό της σωτηρίας, η οποία απέρρεύσε από την άπειρη αγάπη, από τα σεπτά και τίμιά Του Πάθη. Αμήν γένοιτο.

Στοιχεία από το βιβλίο «Τα πάθη τα σεπτά» του Ιεροκήρυκα Αρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ» 1962/9η  έκδοση 2000.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *