ΚΑΛΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ

Κάποιος γηραιός Κύριος, γεννηθείς εις την Μασσαλίαν,  συνεκέντρωσεν πολλά πλούτη, από την επίπονον βιομηχανίαν του και την αυστηροτάτην εγκράτειαν. Όσάκις όμως εμφανιζόταν εις τα οδούς της πόλεως, εδίωκεν αυτόν ο όχλος με κατάρες και περιφρονητικές κραυγές. Όταν όμως απέθανεν, εις την διαθήκην του είχεν γράψει: «Παρατηρήσας νηπιόθεν ότι υποφέρουν πολύ οι πένητες της Μασσαλίας, από έλλειψιν καλού νερού, επειδή το προμηθεύονται πολύ ακριβά, αποφάσισα να αφήσω εντολή να εξοδευτεί όλη η περιουσία μου εις οικοδόμησιν υδραγωγείου προς χρήσιν αυτών δυστυχισμένων ανθρώπων».

Mαρία Τσακανίκα

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *