Μαθητές και εκπαιδευτικοί χαιρετούν το Αειφόρο μέλλον τους

Γράφει η Ζέτα φλισκανοπούλου

ZETA1Σχολεία που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών, που βγαίνουν από τα στενά τους όρια. Δάσκαλοι που οδηγούν τους μαθητές τους μέσα από την μαθησιακή κουλτούρα να έρθουν σε διάδραση με τις πολιτισμικές και οικολογικές δράσεις της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκουν.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ήταν εκεί ,στο Ρέμα Πικροδάφνης, στο κάλεσμα του 4ου ΠΕΚΕΣ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 15 Μαιου, για να φωνάξουνZETA2 ότι έχουν διδαχθεί. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική δικαιοσύνη, κατάλληλη ανάπτυξη και δημοκρατία μέσα σε ένα όραμα για προσωπική και κοινωνική αλλαγή.

 

 

 

Ο κύριος Δημήτρης Καλαϊτζίδης, επί χρόνια Διευθυντής του Ραλλείου Σχολείου στον Πειραιά, ΣυντZETA3ονιστής Εκπαιδευτικού έργου- Εκπαίδευσης για την Αειφορία και Συντονιστής του Σήματος Αειφόρου Σχολείου (εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας) και της συγκεκριμένης δράσης μας εξηγεί πως « Το μήνυμα είναι ότι το μοναδικό ανοικτό ρέμα της Αττικής πρέπει να προστατευτεί και να αναβαθμιστεί, με παύση κάθε υποβαθμιστικής επέμβασης, με έργα που θα αποκαθιστούν το ρέμα στην αρχική του μορφή, με απομάκρυνση κάθε κατασκευής από την κοίτη του, με την αποφυγή διοχέτευσης λυμάτων κτλ.

 

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για τα παιδιά της πόλης έναν εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την απόκτηση, γνώσεων, δεξιοτήτων και συναισθημάτων που συμπληρώνουν την παιδεία που παρέχεται μέσα στην τάξη.»ZETA4

 

Απώτερος στόχος η Ημέρα του Ρέματος Πικροδάφνης να εξελιχθεί σε ένα μείζονα θεσμό αναγνώρισης, υπεράσπισης και αναβάθμισης του ρέματος, με τη σταδιακή συμμετοχή και άλλων (πέραν των σχολείων) φορέων που έχουν στόχο την προστασία και αναβάθμιση του σημαντικού αυτού φυσικού πόρου της περιοχής

Το Αειφόρο Σχολείο συνεχίζει την πορεία του. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα σχολεία. Την σχολική χρονιά 2018-19 προστέθηκαν άλλα 99 σχολεία. Συνολικά τα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα του Αειφόρου Σχολείου  τα τελευταία 4 χρόνια που συνεZETA5χίζεται ως Σήμα Αειφόρου Σχολείου, ξεπερνούν κατά πολύ τα 500.

 

 

Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες μαθαίνουν να ζουν βιώσιμα. Έτοιμοι να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις αξίες, την στάση και την συμπεριφορά για να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών για την Αειφόρο ανάπτυξη, είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο σχολείου, που μακροχρόνια θα δημιουργήσει μια περιβαλλοντική κουλτούρα στους μαθητές και ένα ήθος προσανατολισμού προς την αειφορία. Ο κ. Δημήτρης Καιλατζίδης είναι σαφής προς τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στόχους.

«Στοχεύουμε σε μια συνολική αλλαγή του σχολικού μοντέλου, με πλήρη αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων, των μεθόδων διδασκαλίας, των εποπτικών μέσων (κήπος σε κάθε σχολείο, εργαστήρια σε κάθε σχολείο, εμπλαισιωμένη μάθηση, project based learning κα), του τρόπου διοίκησης των σχολείων κα.

Στο παρόν μοντέλο οι οποιεσδήποτε προσπάθειες, όπως αποδείχτηκε, απέτυχαν να δημιουργήσουν τον ενημερωμένο, αποφασισμένο και ενεργό πολίτη. Ο ενημερωμένος, αποφασισμένος και ενεργός πολίτης είναι αυτός και μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ένα υγιές, επαρκές για όλους και βιώσιμο μέλλον για όλους τους ανθρώπους της παρούσας και των μελλοντικών γενεών. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Μόνο η γενίκευση της εκπαίδευσης για την αειφορία με την ριζική αλλαγή του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι πιθανό να μπορούσε να συμβάλλει στον μεγάλο στόχο της αποτροπής της καταστροφής του πλανήτη από τον άνθρωπο.»

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *