Περιφέρεια Αττικής.Θωρακίζονται τα Νοσοκομεία 10 αναπνευστήρες στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια Νοσοκομείων της Αττικής με μηχανολογικό εξοπλισμό, συνολικού προϋπολογισμού 740.000 ευρώ από

Δήμος Πειραιά.Με αναπτυξιακό όραμα.Ο προϋπολογισμός του 2021

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία σε ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 και o Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων

1 2