ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ

Κατόπιν της συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης –Παραλαβής του προγράμματος «Καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας