Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Σεμινάριο

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου το διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 4 ωρών, με θέμα “Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ

Δήμος Πόρου.Η περιφέρεια Αττικής δικαίωσε τον Δήμο Αναστολή χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών

Με μια ιστορικής σημασίας Απόφασή του στις 25.11.2020, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης δημιουργίας ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης

1 2