Περιφέρεια Αττικής.Μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2020 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για ενίσχυση

Παρατείνεται μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση