παιδαγωγική 2

Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική.«Παρουσίαση της έκδοσης Έν-ΤΕΧ-νη» διαδικτυακά την 25η Μαΐου 2021

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικές εκπαιδευτικές προκλήσεις που προκύπτουν ως απόρροια της διεθνοποίησης, της καινοτομίας, της πρόσβασης στη γνώση,

1 2