ΠΛΗΜΜΥΡΑ1

Περιφέρεια Αττικής .Ενημερωτική δράση για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί  ενημερωτική δράση και διανομή εντύπου για τον πλημμυρικό κίνδυνο. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνολικών

1 2