αρτεμάκης

ΔΕΙ ΤΑ ΠΟΛΕΙΣ ΚΟΣΜΕΙΝ ΟΥΚ ΑΝΑΘΗΜΑΣΙ ΑΛΛΑ ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΕΤΑΙΣ

Ο εξαίρετος λόγιος, Ναύαρχος Νίκος Αρτεμάκης Χρονογράφημα Χαρ. Δρακάτου Προέδρου Ε. Πολιτιστικής Ενώσεως Περάματος «Μέγα γαρ το της θαλάσσης κράτος»

1 2