Οι πολίτες πληρώνουν πολλά στο κράτος! Υπάρχει ανταπόδοση;

Το κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Ιωάννης Δραγούμης μπορεί ίσως να φουσκώνει τους αριθμούς και να μιλάει αρκετά προπαγανδιστικά και συνθηματικά, διαπιστώνοντας

ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ.Η Παναγιά φυλάει το Έθνος των Ελλήνων. Κλήρος και Λαός οφείλουμε σεβασμό και αγάπη στην Αειπάρθενο Θεοτόκο. Μέρος Γ΄. (Τελευταίο)

      Ιωάννης Σπ. Λαζαράκος       E-mail: jlazarakosdim@yahoo.gr Η Παναγία φυλάσσει το Έθνος των Ελλήνων. Διαβάζουμε στο

1 139 140 141 142 143 156