ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

Εκδηλώσεις από             29      Μαρτίου         2023

Δήμος Πειραιά – Δημοτικό Συμβούλιο

Τετάρτη 29-3-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (2η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Ενημέρωση και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Μουτσοπούλου 88 & Παπαγεωργακοπούλου, περιοχής Καμινίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Ρουσσουνέλου με σκοπό την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού λόγω νεώτερων δεδομένων.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο  (2) συνεργάτες, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου BUILDSPACE στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου των εν ισχύ συμβάσεων προσληφθέντων εργαζομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Pop – Machina (HORIZON 2020).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές  και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. που αφορά στο έργο: Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτωνεπίχρωσης ορόφων και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Τροποποίηση του πίνακα των οχημάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Έγκριση έκδοσης άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου & περιβάλλοντα χώρου επί των οδών Ναυαρίνου 23 & Δ. Γούναρη στο Δήμο Πειραιά, έμπροσθεν του κτιρίου της MSC GREECE S.A.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου: Aνάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά έως την 12η Οκτωβρίου 2023 (12/10/2023).

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής της εταιρείας Ά. Α.Ε. που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 70, ποσού 728,79 €. (Κωδικός Υπόχρεου 910215)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στo ακίνητο επί της οδού Σκουζέ 29 & Αλκιβιάδου, ποσών 500,00 € και 2.687,69 € (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αντίστοιχα, συνολικά πρόστιμα 3.187,69 €), του Μ. Η. (Κωδικός υπόχρεου:912278)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 22 (έμπροσθεν άκτιστου οικοπέδου).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Λεωφ. Πειραιώς αρ. 74Α στο Νέο Φάληρο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής & Σερφιώτου, για το φαρμακείο Π. Κορομβόκης & Σία Ε.Ε.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση α) δωρεάν παραχώρησης 10 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 27 όψεων & β) τοποθέτησης διαφήμισης σε πέντε (5) Δημοτικά λεωφορεία, για τις ανάγκες προβολής της έκθεσης Αμμόχωστος – Πειραιάς, Διαδρομές επί σκοπού, που θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη από 3/4/2023 έως 21/5/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 4.288,46 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 4.064,44 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.455,09 €  το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 962,57 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 3358/19-01 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 4660/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 29,35 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 4343/06-06-2000 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 24448/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής. Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 3343/04-02-1999 παράβαση της  Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 15192/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΙ3649 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 982,26 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

Ο Δήμος Πειραιά τιμά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

 

Ο Δήμος Πειραιά τιμά και εφέτος την 25η Μαρτίου και συμμετέχει με μια δράση συμβολικού χαρακτήρα στον  εορτασμό της εθνικής μας επετείου.

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης θα παρακολουθήσει την παρέλαση στον Πειραιά στις 12:30. Νωρίτερα, θα παρευρεθεί στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην ομώνυμη πλατεία.

 

Η Γαλανόλευκη στη θάλασσα της Πειραϊκής

 

Ο Δήμος Πειραιά μετά την παρέλαση στις 14:00, θα τοποθετήσει και εφέτος μια μεγάλη ελληνική σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας στον Όρμο της Αφροδίτης στην Πειραϊκή. Στη δράση συνδράμουν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, η Α΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, το Λιμενικό Σώμα, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και o Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πειραϊκής «Ο Άγιος Νικόλαος».

Στις δράσεις για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.

 

 

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

«Ώρα της Γης»

Το αεροδρόμιο της Αθήνας δηλώνει για δωδέκατη χρονιά «παρών» στην «Ώρα της Γης»!

Tο Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, το αεροδρόμιο της Αθήνας σε μια συμβολική κίνηση, θα διακόψει τη λειτουργία ενός από τους δύο διαδρόμους του (δυτικός διάδρομος, 03L/21R και οι τροχόδρομοί του) από τις 20:30 έως τις 21:30, σβήνοντας τα φώτα και συμμετέχοντας στην παγκόσμια πρωτοβουλία του WWF «η Ώρα της Γης».

Στο ίδιο διάστημα  θα μειωθεί και  ο φωτισμός στα κτίρια του αεροδρομίου, στους χώρους στάθμευσης οχημάτων προσωπικού και σε άλλους επιλεγμένους χώρους της υποδομής.

Ανακοινώσεις θα γίνονται συνεχώς στον κεντρικό αεροσταθμό για την ενημέρωση του κοινού για την παγκόσμια κινητοποίηση του WWF και την ενεργό συμμετοχή του αεροδρομίου της Αθήνας, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, σε οθόνες του κεντρικού αεροσταθμού θα προβάλλεται το επίσημο video του Earth Hour. Παράλληλα, ο ΔΑΑ ενθαρρύνει όλο το προσωπικό του αεροδρομίου να συμβάλει ατομικά στην «Ώρα της Γης» μειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι. Στη συμβολική αυτή κίνηση για την κλιματική αλλαγή, συμμετέχουν επίσης  η εταιρεία καυσίμων Shell, το ξενοδοχείο Sofitel, και πολλά άλλα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας.

Αεροδρόμιο Αθήνας και Κλιματική Αλλαγή

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παραμένει το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα (Carbon Neutral) και έχει λάβει την σχετική πιστοποίηση του προγράμματος Airport Carbon Accreditation του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (Airports Council International – Europe) ήδη από το 2016.

Συνολικά από το 2005 έως το 2022, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει επιτύχει μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ποσοστό πάνω από 60%, χάρις στο πρόγραμμά του παρεμβάσεων στις λειτουργίες και στις υποδομές του αεροδρομίου και παρά τη σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε τον φιλόδοξο οδικό χάρτη του, με την κωδική ονομασία “Route 2025”, με τον οποίο δεσμεύεται για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2025. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη υλοποιείται το πρόγραμμα Δράσεων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων που στοχεύουν σε αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση μέχρι το 100% των αναγκών της εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί στο 83% του τρέχοντος αποτυπώματος άνθρακα.

Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και το πρόγραμμα για τη μείωση και τελικά μηδενισμό του υπόλοιπου 17% του αποτυπώματος άνθρακα που αντιστοιχεί στις άμεσες εκπομπές λόγω κατανάλωσης καυσίμων (μέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, τα βιοκαύσιμα, οι αντλίες θερμότητας κ.α.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διακοπή λειτουργίας του δυτικού διαδρόμου ΔΕΝ θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου και πραγματοποιείται κατόπιν ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που επιτρέπεται από την περιορισμένη διάρκεια της δράσης.

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά από τον ανατολικό διάδρομο του αεροδρομίου.

 

 

 

ΙEΡOΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ευαγγελίστρια 2023»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εκδηλώσεων

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023: 7.30 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός. 5.30 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας. 6.00 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο. 8.00 μ.μ. «Μια Πέμπτη, μια Σαρακοστή» «Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον…» Ύμνους της κατανυκτικής περιόδου θα αποδώσουν Σύγχρονοι Νέοι Μελωδοί. Τους ύμνους θα προλογίζει ο π. Δημήτριος Μπάτσης.

 

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023: 7.00 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. Μικρός Εσπερινός – Ακολουθία Δ´ Στάσεως των Χαιρετισμών. 7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός – Ακολουθία Δ´ Στάσεως των Χαιρετισμών. Θα χοροστατήσει και θα κηρύξει ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. 9.00 μ.μ. Λιτάνευση της ιεράς εικόνος του Ευαγγελισμού. 10.00 μ.μ. Κατανυκτική Αγρυπνία. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ομιλητής ο Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωίνος.

 

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 – (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου): 6.45 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει και θα κηρύξει ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. 7.00 μ.μ. Ακολουθία Εσπερινού Αποδόσεως, Μνημόσυνο Κτιτόρων. 7.45 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας. 9.30 μ.μ. Κατανυκτική Αγρυπνία. Μετάληψη – Όρθρος – Θεία Λειτουργία. Ομιλητής ο π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος.

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 – (Ιωάννου της Κλίμακος): 6.45 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία. 10.30 π.μ. 2η Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. Δημιουργικό Εργαστήριο Ντεκουπάζ. 6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός. 6.45 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν του Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023: 7.30 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός. 10.00 π.μ. Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας.

10.30 π.μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΕΣΤΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ «ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΞΕΝΙΑΣ» ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 6.00 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο. 6.00 μ.μ. Δημιουργικό Εργαστήριο Πο-λυμερούς Πηλού. 6.00 μ.μ. Σεμινάριο ‘‘Τσούρμα, καραβοκύρηδες και ταρσανάδες’’: Συνάντηση 6η: Οι άγνωστες ιστορίες των ελληνικών εμπο-ρικών πλοίων «Όρος Κύθνος» (1933), «Αγαλλιανή» (1934), «Πόπη» (1934), «Ελένη Εμπειρίκου» (1935), «Στυλιανή» (1936), «Υδράκι» (1937), οι αφανείς ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η εκτέλεση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου «Πηλεύς», η μεταπολεμική ανόρθωση.

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023: 7.30 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός.

6.00 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο. 6.00 μ.μ. Σεμινάριο ‘‘Οικογένεια σε διάλογο’’: Συνάντηση 6η: Τρόποι συνάντησης με τα παιδιά μας σήμερα. Με τον π. Σπυρίδωνα Σκουτή.

 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023: 7.00 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. Δημιουργικό Εργαστήριο Ντεκουπάζ. 6.00 μ.μ. Η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος. 6.00 μ.μ. Σεμινάριο ‘‘Θεολογική προσέγγιση Δεσποτικών Εορτών’’: Συνάντηση 7η: Η Θεία Ανάληψη. Διδάσκει ο Θεολόγος – Ιεροκήρυκας π. Δανιήλ Ψωίνος.

 

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023: 7.30 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός. 6.00 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο. 8.00 μ.μ. «Μια Πέμπτη, μια Σαρακοστή» Εκδήλωση με την Πολυφωνική «Χορωδία Αγίου Βασιλείου Πειραιώς» Η Χορωδία θα αποδώσει Λειτουργικούς Ύμνους και Ύμνους Τριωδίου. Την χορωδία, που τον Νοέμβριο συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής και ανιδιοτελούς προσφοράς, θα διευθύνει ο κ. Πρόδρομος Δασιγένης. Τους ύμνους θα προλογίζει ο Θεολόγος, Μουσικολόγος κ. Ηλίας Λιαμής.

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023: 7.00 π.μ. Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός – Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. 1η Ακολουθία του Ακαθίστου. 7.00 μ.μ. 2η Ακολουθία του Ακαθίστου. 9.00 μ.μ. 3η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.

 

Σάββατο 1η Απριλίου 2023: 7.30 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. «Δώρο αντί… Δώρου»: Παρασκευάζω το πρόσφορό μου Μαθαίνοντας την παρασκευή, τη σημασία και τους συμβολισμούς του «ουράνιου άρτου», ζυμώνοντας ο καθένας το δικό του πρόσφορο. Πε-ριορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 2104125619. 6.00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός της Κυριακής.

9.30 μ.μ. Κατανυκτική Αγρυπνία. Μετάληψη – Όρθρος – Θεία

Λειτουργία. Ομιλητής ο π. Ρηγίνος Σταματίου.

 

Κυριακή 2 Απριλίου 2023: 6.45 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία. 10.30 π.μ. 2η Θεία Λειτουργία. 5.00 μ.μ. Δημιουργικό Εργαστήριο Ντε-κουπάζ. 6.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός. 6.45 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν του Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εορτή 25ης Μαρτίου 1821 στον Πειραιά

-Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Α. Ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ.

Β. Στο μνημείο  Γ. Καραϊσκάκη (Ν. Φάληρο). Ώρα

10:45πμ. Προσέλευση σχολείων. Προσέλευση πολιτών

και Εκπροσώπων Δημ. Αρχών.

-Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Α. ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ Στον Ανδριάντα Γ.

Καραϊσκάκη (Ακτή Τζελέπη) 08:00 Έπαρση της

Σημαίας (με φροντίδα της ΣΝΔ)

Β. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ Κ. Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

10:45 Πέρας παρατάξεως στρατιωτικών τμημάτων

(έμπροσθεν Κ. Ι. Ν. Αγ. Τριάδος)

11:30 Δοξολογία

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ στον Ανδριάντα Γ.

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Ακτή Τζελέπη).

11:35 Προσέλευση στρατιωτικών τμημάτων.

12:00 Επιμνημόσυνη Δέηση. Κατάθεση στεφάνων

Δ. Παρέλαση

12:15μμ παρέλαση στην Λεωφόρο Ηρώων  Πολυτεχνείου.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόγραμμα Σχολής Γονέων

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβουλευτική και η εποικοδομητική συζήτηση γύρω από κρίσιμα θέματα που άπτονται της ψυχο-κοινωνικής και αναπτυξιακής πορείας των παιδιών και των εφήβων, όπως ζητήματα αυτοεικόνας, σωματικών ορίων και ταυτότητας, οι συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες σχέσεις μεταξύ αυτών και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και προβλήματα ενσωμάτωσης στο σχολικό ιστό, όπως η ενδοσχολική βία.

-Τετάρτη 05.04.23 -17:00: Εφηβεία και εξαρτήσεις Κ.Δ.Β.Μ., Μακράς Στοάς 15, πλατεία Αγ. Τριάδας, αίθουσα B15, 2ου ορόφου.

Διάρκεια κάθε συνάντησης περίπου 1 ώρα. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 13 άτομα ανά σεμινάριο.

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω απλού email: paideiasdp1@piraeus.gov.gr, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου γονέα ή κηδεμόνα, τηλέφωνο επικοινωνίας κινητό/σταθερό και αν η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά σε μία/περισσότερες ή όλες τις θεματικές ενότητες με αναφορά στις ημερομηνίες τους.

Πληροφορίες: Τηλ.: 2144053368 & 2144053452, ώρες 07:30-14:30

 

Νέος κύκλος εργαστηρίων γνωριμίας

στη Δημοτική Πινακοθήκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν νέο κύκλο εργαστηρίων γνωριμίας με το Ψυχόδραμα για ενήλικες, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29, 2ος όροφος).

Το εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε έξι δωρεάν συναντήσεις, που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, από τις 19:00 έως τις 21:00 και στις 28 Μαρτίου θα είναι η δεύτερη συνάντηση.

Το Ψυχόδραμα είναι μια μέθοδος ανάπτυξης της προσωπικότητας που δημιούργησε ο ψυχίατρος Jacob Levy Moreno που είχε ως όραμά του την ισότιμη και από καρδιάς σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ τους. Οι τεχνικές που ανέπτυξε, η θεωρία των ρόλων και η κοινωνιομετρία με την πάροδο του χρόνου έδωσαν μορφή στο Ψυχόδραμα ως μια πολύ ζωντανή, διαδραστική και βιωματική μέθοδο έκφρασης του εσωτερικού κόσμου των ατόμων.

Ο ρόλος του συντονιστή είναι να συνοδεύει τη διαδικασία αυτή, χωρίς να κρίνει και  χωρίς να προτείνει μια δική του λύση.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοδραματικής ομάδας, τα μέλη της έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε διάφορους ρόλους, οι οποίοι συνδέονται με τη ζωή τους και να αξιοποιήσουν την εμπειρία που προέρχεται από αυτούς στην καθημερινότητά τους.

Συντονιστές της ομάδας: κα Καλλιόπη Κατσαρού – ψυχολόγος, ψυχοδραματίστρια και κ. Νίκος Άγγελος Παγώνης – θεατρολόγος, ψυχοδραματιστής.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες:: 214 4090155, από τις 09:00 έως τις 14:00. 6974479828, από τις 16:00 έως τις 18:00 και 6938524479, από τις 16:00 έως τις 18:00.

 

500 προπληρωμένες κάρτες για τρόφιμα

Από την ΚΟΔΕΠ

Στα πλαίσια του προγράμματος Social Innovation Piraeus, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά διένειμε πάνω από 330 προπληρωμένες κάρτες για αγορές τροφίμων σε super market στον πρώτο μήνα υλοποίησης της δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής για τη χορήγηση των καρτών έχουν όσοι είναι δημότες / κάτοικοι Πειραιά, χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ.) και δε λαμβάνουν επισιτιστική ή οικονομική βοήθεια από αντίστοιχους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι τις 13 Απριλίου 2023 στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, Τ.Κ. 18531).

Ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας μετά την ολοκλήρωση της δράσης δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί με σωστό προγραμματισμό και οργάνωση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε και να υλοποιήσουμε σε συνεργασία με το Social Innovation Piraeus, ένα ακόμα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα στον Πειραιά, επ’ ωφελεία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Στον Πειραιά κανείς δεν είναι μόνος!»

 

 

«Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο ΠΑ.ΠΕΙ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», ξεκίνησε το 2001 με στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή η οποία έχει αποκτήσει πρόσφατα ιδιαίτερη σπουδαιότητα αφού αποτελεί την καρδιά της επιστήμης των δεδομένων (data science) και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data). Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, δηλαδή με το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής, για το οποίο γίνεται πρακτική εξάσκηση, με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και στατιστικών πακέτων (Python, R, SPSS, Mathematica κ. ά.) στο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών που διαθέτει το ΠΜΣ.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με δυνατότητα ολοκλήρωσης συγκεκριμένων κατευθύνσεων σε σύγχρονα αντικείμενα (Επιστήμη Δεδομένων, Βιοστατιστική, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Xρηματοοικονομικά), οι οποίες αποκτώνται με την επιλογή αντίστοιχων εξειδικευμένων μαθημάτων, πέραν των μαθημάτων κορμού.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mefast@unipi.gr, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Πληροφορίες: http://stat.unipi.gr/mefast

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Διαδικτυακές Περιηγήσεις

«Περιπλανήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος»

Μετά την επιτυχία των διαδικτυακών ξεναγήσεων στη Μικρά Ασία, σας παρουσιάζουμε έναν νέο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων με θέμα το Αιγαίο Πέλαγος, με στόχο να ταξιδέψουμε στη νησιωτική παράδοση του Αιγαίου από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Μέσα από σπάνιο και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, η ιστορικός και χαρισματική ξεναγός Ιόλη Βιγγοπούλου θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τις αρχαιότητες, τη μυθολογία, τις παραδόσεις και άλλα πολλά μυστικά των νησιών του Αιγαίου.

Πρόγραμμα

Κεντρικές Νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 5 Απριλίου: Βορειοανατολικό Αιγαίο, 26 Απριλίου: Βόρειο Αιγαίο. Ώρα: 19.00 – 20.30

Εργαστήρι για εφήβους: «Ωριμά-ΖΩ με ένα βιβλίο»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Τον 11ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη, για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Προθεσμία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 31η Μαΐου 2023.

Τον 4ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Μαριλένα Λασκαρίδη»  για ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 4ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Μαριλένας Λασκαρίδη για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Προθεσμία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 31η Μαΐου 2023.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αιτήσεις παροχής συσσιτίου μέχρι 31 Μαρτίου

Ο Δήμος, σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες, ανανεώνει για ένα έτος τη λειτουργία της Δομής Παροχής Συσσιτίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών τους προβλημάτων που εντείνονται λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας όπως μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, άποροι ,ψυχικά ασθενείς και άτομα ΑΜΕΑ.  Η Δομή Παροχής Συσσιτίου αποσκοπεί στην ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αδυνατούν να καλύψουν τις επισιτιστικές τους ανάγκες συμπεριλαμβανομένων και των μόνιμα διαμενόντων στη χώρα ,ανιθαγενών, καθώς και δικαιούχων αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι της Δομής Παροχής Συσσιτίου για ένα χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 30/03/2023 με τους εξής τρόπους:

1.Με ραντεβού (λόγω COVID 19), όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμ-μετοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-μου, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου στο Κερατσίνι.

Για τον καθορισμό των ραντεβού, τα οποία θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από 9.30π.μ. – 1.30 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κοινωνική λειτουργό της Δομής Κοινωνικού Συσσιτίου στο τηλ.  210 4630186.

 1. Mε ηλεκτρονική αίτηση πατώντας στο παρακάτω link https://certificates.keratsini-drapetsona.gr/home, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 31/03/2023 23:59 μ.μ.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821

Μοσχάτο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, Ώρα 11.00 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων στις προτομές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Διονυσίου Σολωμού (Ηλ. Σταθμός) από αντιπροσωπείες σχολείων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 Ωρα 10.10 π.μ. : Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος και επιμνημόσυνη δέηση. Πλατεία Ταξιάρχη Παπαντώνη (π. Μεταμορφώσεως) Ώρα 10.35 π.μ.: Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώον των Πεσόντων. Ώρα 11.00 π.μ.: Ομιλία για την εθνική επέτειο από εκπρόσωπο της σχολικής κοινότητας. Λεωφόρος Μακρυγιάννη. Ώρα 11.10 π.μ.: Παραδοσιακοί Χοροί από τον Όμιλο Ελληνικών Χορών. του Δήμου και το Σύλλογο Κρητών. Ώρα 11.40 π.μ.: Παρέλαση από Ρ. Φεραίου έως Κοραή.

 

Ταύρος:

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 Ώρα 8.00 π.μ.: Έπαρση σημαίας. ‘Ωρα 9.50 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Παναγίτσας. Πλατεία Αγίας Σοφίας. Ώρα 10.20 π.μ.: Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώον «Πολυτεχνείου». Ώρα 10.40 π.μ.: Ομιλία για την εθνική επέτειο από εκπρόσωπο της σχολικής κοινότητας. Ώρα 11.00 π.μ.: Παρέλαση στη Λεωφόρο Πειραιώς από Επταλόφου έως Θράκης.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Στην Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά

παραδίδονται δωρεάν μαθήματα αγιογραφίας από τον καθηγητή αγιογράφο Παναγιώτη Βλασσόπουλο. Πληροφορίες – εγγραφές 6945212099. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, ώρα 5:30μμ

στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιά, πραγματοποιείται συνάντηση της Σχολής Γονέων του Ναού. Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Κάθε Δευτέρα και ώρα 6μμ

στο Κέντρο Νεότητας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Κων/νου Πειραιά, πραγματοποιείται τμήμα Χο-ρωδίας για ενήλικες, με τον π. Ιωάννη Παναγιώτου.

 

 

Κάθε Δευτέρα στις 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά, κάτω απ’ το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, θα αναλύει κομμάτια της Αγίας Γραφής στον σχετικό Κύκλο. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κάθε Δευτέρα 6μμ

στην ΧΕΝ Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 82, η καθηγήτρια Μοντελίστ Δέσποινα Μακρυνικόλα παραδίδει μαθήματα πλεξίματος. Πληροφορίες: 2104181674, 4185080

 

 

Κάθε Δευτέρα τον Μάρτιο

στο Γκαράζ του Πνευματικού Κέντρου Κορυδαλλού στις 20.30. «Σερσέ λα φαμ». Μονόπρακτα με θέμα τη Γυναίκα, από την Ομάδα Σίπυλον της Ένω-σης Μαγνησίας Μ. Ασίας. Σκηνοθεσία Αντώνης Παπαδόπουλος. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κάθε Τρίτη το μεσημέρι

στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, τα μέλη της ξεκίνησαν τα όμορφα γεύματά τους, με τις όμορφες συζητήσεις και τις φιλικές ανταλλαγές απόψεων.

 

 

Κάθε Τρίτη ώρα 8μμ

στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιά, πραγματοποιείται διδασκαλία παραδοσιακών χορών για ενήλικες, από την χοροδιδάσκαλο Ελένη Τελτσίδου.

 

 

Κάθε Τετάρτη ώρα 19:00

ο Λυκειάρχης, Νομικός και Συγγραφέας, Παναγιώτης Μητροπέτρος, δι-δάσκει διαδικτυακά τους περίφημους «Βατράχους» του Αριστοφάνη από το αρχαίο κείμενο.. Πληροφορίες: 210-410-0286 και 210-4100219 βιβλιοπωλείο «Αιγηΐς»

 

 

Κάθε Σάββατο

στο Πνευματικό Κέντρο της ΓΕΧΑ Πειραιά, Φίλωνος 34Α, δίπλα στο ταχυδρομείο, λειτουργεί Κατηχητικό για μαθητές και μαθήτριες Δημο-τικού, Γυμνασίου, Λυκείου ώρα 4μμ. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κάθε Σάββατο στις 19:15

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά, κάτω απ’ το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, στον κύκλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» α-ναλύει εδάφια του ιερού ψαλτηρίου με θέμα: Ταξιδεύοντας στο αχανές πέλαγος του Ιερού Ψαλτηρίου». Έναρξη συναντήσεων 19 Νοεμβρίου 2022.

 

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από την Λογοτέχνιδα Σοφία Μωραΐτου, με θέμα «Νίκος Γαβριήλ – Πεντζίκης» (1908-1993), 30 χρόνια από το θάνατό του. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ώρα 20:00

στο θέατρο Αντώνης Σαμαράκης Κερατσινίου, Μικράς Ασίας 24, η θεατρική ομάδα INDIGO, σε μια προσπαθεια δραματοποιησης σε ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη με πολύ κόπο και αγάπη που αξίζει να την δούμε. Είσοδος ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ώρα 10:30πμ,

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά, κάτω απ’ το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, διοργανώνει συνάντηση «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» με θέμα «Τα πάθη τα Σεπτά». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 12.00

επίσκεψη και ξενάγηση, στο πλωτό Ναυτικό Μουσείο – Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, διοργανώνει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Σημείο συνάντησης: Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ- Μαρίνα Φλοίσβου. Πληροφορίες Δημοτικές Βιβλιοθήκες Τηλ. 210  98 11 030

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ὥρα 5 μ.μ.

στήν αἴθουσά μας, Φίλωνος 34Α, Πειραιά, θά ἔχουμε ἑορτή 25ης Μαρτίου ἀφιερωμένη στόν Νικήτα Σταματελόπουλο. Ὁμιλητής: δρ. Τζιᾶς Πέτρος, Χημικός μηχανικός. Εἴσοδος ἐλεύθερη

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ώρα 7μμ

στον πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική εορταστική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου, με θεατρική παράσταση, μουσική, παραδοσιακούς χορούς και δεξίωση. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ώρα 7.30μμ

στο Αίθριο Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Πειραιά σε συνεργασία με την Χορωδία του Αγίου Βασιλείου Πειραιά και με διακεκριμένους καλλιτέχνες παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στα Θεία Πάθη. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 & ώρα 19.00

στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ο σύλλογος ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση του βιβλίου «ΝΤΑΡΙΑ» του Νίκου Καζατζόπουλου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, ώρα 7μμ

στο εργαστήρι του Γλύπτη Μιχάλη Κάσση, Τζιροπούλου 15, Νέο Φάληρο Πειραιά, τηλ.-φάξ 2104817893, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Δασκαλοτράγουδα» του Σπήλιου Σιέττου, δασκάλου, από τον Παναγιώτη Φουρνόδαυλο, συνταξιούχο εκπαιδευτικό. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, ώρα 19.00

στο Πολιτιστικό Κέντρο επί της Ηχούς 26 ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων, διοργανώνουν «Σεμινάριο Λεκτικής & Σωματικής Αυτοάμυνας». Θα διδάξει η καθηγήτρια της Γυναικείας Ομάδας Αυτοάμυνας Άντα Τσαρέα ενώ για την συμμετοχή απαιτείται δήλωση συμμετοχής στα 210 9844092, 6957 087951.

 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 στις 19:00

στο θέατρο Αντώνης Σαμαράκης Μικράς Ασίας 24 & Παπαναστασίου, Κερατσίνι – Ταμπούρια, τα παιδιά της κατεύθυνσης θεάτρου & ο Σύλλογος Διδασκόντων του Καλλιτεχνικού σχολείου Κερατσινίου προσκαλούν γονείς & φίλους στη τελική παράσταση της κατεύθυνσης θεάτρου. Είσοδος ελεύθερη…

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 και Πέμπτη 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  6,00 – 9,00 μ.μ.

Nέο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο πρακτικής για την νέα εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που αφορά στελέχη και εκπαιδευόμενους Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές Ναυτιλιακών και γενικά όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ναυλομεσίτη. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «INVEST IN SHIPPING/-IPO/STOCKS/HEDGE FUNDS». Εισηγητής θα είναι o Πρόεδρος του Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης κ. Γιάννης Κοτζιάς. Πληροφορίες: 210 4220055, κιν. 6937-573461, καθημερινά, ώρες 10.00 – 20,00. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό.

 

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Η έξοδος του Μεσολογγίου, μια μεγάλη υπέρβαση». Ομιλήτρια: Μερόπη Σπυροπούλου. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου.

Είσοδος Ελεύθερη

 

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 5:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, 6ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι Ηλεκτρονικών υπολογιστών με θέμα: «Ψηφιακοί τρόποι πρόσβασης στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό». Πληροφορίες: 210-4185080 & 210-4181674. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 7μμ

στο Εντευκτήριο του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Πειραιά, Ζωσιμαδών 62, 6ος όροφος θα μιλήσει η Ιατρός Ασημίνα Γανωτοπούλου, Παθολόγος, Διαβητολόγος ώ ομιλία με θέμα: «Καρδιομεταβολικα νοσήματα: Πρόληψη και αντιμετώπιση». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 13:00

στο Δημοτικό Θέατρο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, και το ΝΑΤ, θα παρουσιάσουντις δράσεις, που οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό του Ν.Α.Τ. και στον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεών του. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί η «Πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ν.Α.Τ. για τη ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα», και θα βραβευθούν υπηρεσιακά στελέχη του Ν.Α.Τ. για την προσφορά τους.

 

 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, ώρα 17:30

Στα γραφεία της WIMA, Σκουζέ 14, 1ος Όροφος ,Γραφείο 2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση με την Υφυπουργό Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, με σκοπό να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

 

 

Τετάρτη 29 Μαρτίου και Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, ώρες 18:00 – 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Φουαγιέ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: » Ο Ενεργειακός Μηχανισμός του Ανθρώπου» με εισηγητές: Ντίνα Πετκόγλου – Ψυχοθεραπεύτρια, Βασίλης Χαραμαράς – Ενεργειακός Συντονιστής. Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήρι στο οποίο θα γνωρίσουμε τον ενεργειακό μηχανισμό του ανθρώπου και πως αυτός λειτουργεί. Μέσω αυτού θα έρθουμε σε επαφή με τις ενέργειες εκείνες που επιτρέπουν τη διεύρυνση της συνείδησής μας και την αυτό-ίαση. Η Είσοδος είναι Ελεύθερη, ανοιχτή για όλους, δωρεάν και δεν απαιτεί σχετικές γνώσεις. Ο Ενεργειακός Μηχανισμός του Ανθρώπου | Facebook.

 

 

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα 6:30μ.μ,

στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, η ένωση Καταπολιανών Αμοργού θα παρουσιάσει το βιβλίο: «Το φυλαχτό του Κωνσταντή», που συνέγραψαν η δημοσιογράφος Μίνα Μαύρου και ο αθλητικογράφος Μάνος Χρυσός και εικονογράφησε ο Γιώργος Σγουρός. Θα μιλήσουν: Παναγιώτης Φύτρας Δημοσιογράφος, Χρήστος Νομι-κός Συγγραφέας, Στέφανος Δορμπαράκης Μουσικός, Εκπαιδευτικός, Λία Μωραϊτάκη – Περδετζόγλου Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός, θα συντονίσει: η κ. Λία Μωραϊτάκη – Περδετζόγλου, μουσική πλαισίωση: Στέφανος Δορμπαράκης, Σταυρούλα Μέντη, Σπύρος Μέντης. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απογευματικό προσκύνημα

στην Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ διοργανώνει απογευματινό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων.

Αναχώρηση ώρα 5μμ

από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Θα πάμε κατευθείαν στην Ιερά Μονή για να προσκυνήσουμε την Παναγία την Κυπαρισσιώτισσα και τον Άγιο Ιερόθεο.

Θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ και θα επιστρέψουμε στον Πειραιά.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 210 4223551, 6976228521 κ. Κανατσέλη

Τιμή 7 ευρώ

 

 

 Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11 το πρωί

στο χώρο του Α’ Κ.Α.Π.Η., στην οδό Καλαντζάκου αρ. 7. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, με ομιλήτρια την κα Αικατερίνη Γιανναδάκη, MD, MSc, PhD Ιατρό, Πνευμονολόγο με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για ένα νόσημα που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Θα συντονίσει ο Αντιδήμαρχος του δήμου μας Χρήστος Βασιλείου, Ιατρός, Πνευμονολόγος.

 

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, ώρα 18:30

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου ΓΟΧ Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ψαρρών, θα ξεκινήσει η ιερά ακολουθία των Χαιρετισμών του Ακάθιστου. Ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί Βράβευση ευλαβών πιστών, από τον Εφημέριο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, για τη σημαντική τους βοήθεια στο έργο του Ιερού Ναού και της Εκκλησίας μας.

 

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, ώρα 8μμ

στην γκαλερί αρτ πρίσμα, Κουντουριώτου 187 Πειραιά, θα γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Ξένιας Αραπάκη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 23 Απριλίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου και Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ και ΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ διοργανώνουν την 17η Διημερίδα Βιολογίας με τίτλο: «Η κοινωνία συναντά τη σύγχρονη Βιολογία». Πληροφορίες: e-mail: biodays@gmail.com. Η διημερίδα είναι ανοικτή για τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και το κοινό.

 

 

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 ώρα12.00 – 14.00

στην Ιστορική Βιβλιοθήκη ΙΑΛ, οι επιμελήτριες σάς περιμένουν για δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία», όπου παρουσιάζονται 42 αρχέτυπες εκδόσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και 20 αριστοτελικές εκδόσεις του 15ου και 16ου αιώνα

 

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 11.00-12.00,

στη Δανειστική Βιβλιοθήκη Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πραξιτέλους 169. Πειραιάς, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ένα αστέρι για τον Αστέρη». Ο Αστέρης κάθε βράδυ στρέφει το βλέμμα του ψηλά, στον ουρανό, αναζητώντας το δικό του λαμπερό αστέρι. Ψάχνει με αγωνία κάθε βράδυ ανάμεσα στα χιλιάδες φωτεινά αστέρια. Άραγε θα το βρει; Είσοδος ελεύθερη.

 

 

Σάββατο 1 Απριλίου 10.00 – 17.00

την Ιστορική Βιβλιοθήκη ΙΑΛ. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (2 Απριλίου), φιλοξενεί την ημερίδα «Αυτισμός και Τέχνες», του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Επιλογή σε συνεργασία με το Ανθρωπιστικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ και τη ΣΚΕΠΗ ΑΜΚΕ. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γονείς και φοιτητές. Είσοδος ελεύθερη

 

 

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2023,

Μεγάλη Πρόσφορά

Διήμερη Εκδρομή

Σε Καρπενήσι, Προυσιώτισσα, Κεφαλόβρυσο, Μεγάλο Χωριό

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, πάει εκδρομή σε Καρπενήσι, Παναγία Προυσιώτισσα, Κεφαλόβρυσο, Μεγάλο Χωριό.

Σάββατο 1η Μέρα:

Αναχώρηση 7:30 πρωΐ,

από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στάση στην Εθνική οδό για καφέ και πρώτη γνωριμία. Συνεχίζουμε για Καρπενήσι και επισκεπτόμαστε το Μεγάλο Χωριό. Επίσκεψη στο ενδιαφέρον Λαογραφικό του Μουσείο. Επιστροφή σε Καρπε-νήσι και πάμε στο Ξενοδοχείο LECADIN για τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.

Κυριακή 2η Μέρα.

Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για Παναγία Πρου-σιώτισσα φαγητό σε χωριό της περιοχής, και επίσ-κεψη στο ιστορικό χωριό Κεφαλόβρυσο. Επισ-τροφή στον Πειραιά με ενδιάμεση στάση για καφέ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται, εκτός των βασικών (διαδρομή, ξενοδοχείο, πρωϊνό, ασφάλεια κλπ) και το υπέροχο βραδινό γεύμα στο LECADIN.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 210 4223551, 6976228521 κ. Κανατσέλη

Τιμή 70 Ευρώ το άτομο

σε δίκλινο δωμάτιο.

Σε μονόκλινο 90 ευρώ

Απαραίτητη προκαταβολή 40 ευρώ με την κράτηση.

Εξόφληση 5 μέρες πριν την αναχώρηση

 

 

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου, ώρα 7:45μμ

στο πολιτιστικό κέντρο Κερατσινίου ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Μικράς Ασίας 24 και Παπαναστασίου Κερατσίνι, ο Σύλλογος Φαρακλάδων Κεφαλονιάς, παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ». Διασκευή, Σκηνοθεσία, Μουσική, Σταμάτης Καλογιάννης. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Κυριακή 2 Απριλίου 2023, ώρα 5:30μμ

στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Σχολής Γονέων του Ναού. θα μιλήσει η Ειρήνη Γιαλούση – Καμαράτου, λογοτέχνιδα με θέμα: «Ο Φόβος και η αντιμετώπισή του». Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, ώρα 5μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Συνδέσμου, Καραΐσκου 104 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί, με όσους παρόντες η Τακτική Γενική Συνέλευση του Πειραϊκού Συνδέσμου.

 

 

Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ώρα 6μμ

στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, εντός του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου «Ο ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ», Πραξιτέλους 173 Πειραιά, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Λογοτέχνη Κώστα Ευαγγελάτο, με θέμα «Κωνσταντίνος Θεοτόκης» (1872-1923), 100 χρόνια από το θάνατό του. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, ώρα 6:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα τελεστεί το ιερό μυστήριο του αγίου Ευχελαίου. Θα υπάρχει και η πασχαλινή αγορά.

 

 

Κυριακή 23 Απριλίου 2023 ώρα12.00 – 14.00

στην Ιστορική Βιβλιοθήκη ΙΑΛ, οι επιμελήτριες σάς περιμένουν για δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία», όπου παρουσιάζονται 42 αρχέτυπες εκδόσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και 20 αριστοτελικές εκδόσεις του 15ου και 16ου αιώνα

 

 

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 ώρα 8μμ

στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί ιερά αγρυπνία.

 

 

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από την Λογοτέχνιδα Ελένη Δάλλα, με θέμα «Αντώνης Τραυλαντώνης» (1867-1943), 80 χρόνια από το θάνατό του. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 24 Μαΐου 2023 ώρα 9μμ

στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί ιερά αγρυπνία.

 

 

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 ώρα 8μμ

στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί ιερά αγρυπνία.

 

 

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από την Λογοτέχνιδα Εκπαιδευτικό Ελένη Σταθοπούλου, με θέμα «Τάκης Δόξας» (1913-1976), 110 χρόνια από τη γέννησή του. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από την Λογοτέχνιδα Εκπαιδευτικό Θεοδώρα Παπαλιβερίου – Φήμη, με θέμα «Τζωρτζ Όργουελ» (1903-1950), 120 χρόνια από τη γέννησή του. Στη συνέχεια θα γίνει συνεστίαση των μελών και θα λήξουν οι εργασίες της χειμερινής περιόδου του εργαστηρίου. Είσοδος Ελεύθερη.

 

 

Τρίτη 25 Μαΐου 2023, ώρα 7:30μμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 Πειραιάς, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Η Ορθόδοξη πίστις μέσα από τα έργα των Μακρυγιάννη και Παπαδιαμάντη». Ομιλητής: Φραγκίσκος Χανιώτης. Εκπαιδευτικός. Είσοδος Ελεύθερη.

 

One comment

 1. Ευχαριστούμε για την ενημέρωσή.
  Γίνεται καταπληκτική δουλειά.
  Σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον.
  ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΝΑΧΕΤΕ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *